Anvisningar för hyresgästen

Var vänlig observera följande saker under ditt hyresförhållande och då det upphör.

Kontaktuppgifter till din hyresvärd

Du hittar din hyresvärds namn och kontaktuppgifter på första sidan i hyresavtalet. Var vänlig observera att Vuokraturva bara fungerar som förmedlare och att Vuokraturva inte är din hyresvärd.

Hyresgästens anmälningsplikt

Om du i din bostad upptäcker tecken på vattenskada, fuktskador eller något annat motsvarande problem som bör åtgärdas, ska du omedelbart meddela hyresvärden om din upptäckt.

God hyressed ››

God sed på hyresmarknaden som både hyresvärdar och hyresgästföreningar kommit överens om.

Våra anvisningar till den som flyttar ››

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och föra statistik. Mer information »Godkänn »