Returnering av garanti och nycklar

  • Det är hyresvärdens skyldighet att returnera hyresgarantin omedelbart när hyresförhållandet har upphört, om alla hyresförpliktelser är skötta och bostaden inte har orsakats skada. Hyresvärden svarar för normalt slitage på bostaden, såvida man inte har kommit överens om annat.
  • Kontakta hyresvärden direkt angående returneringen av garantin.
  • Om man som garanti har använt ett garantikonto som öppnats hos en bank, frigör hyresvärden medlen när hyresförhållandet har upphört genom att underteckna  pantningsförbindelsen gällande garantikontot. Vuokraturva har vidarebefordrat pantningsförbindelsen åt hyresvärden i början av hyresförhållandet.
  • Om hyresgarantin har betalats på hyresvärdens konto, betalar hyresvärden de förpantade medlen direkt på hyresgästens konto.  
  • Du kan avtala direkt med hyresvärden om returneringen av nycklarna. I allmänhet kan nycklarna återlämnas till Vuokraturvas kontor när hyresförhållandet upphör.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och föra statistik. Mer information »Godkänn »