Uppsägning av hyresavtalet

Genom att iaktta följande anvisningar säkrar du att saker och ting förlöper väl i ditt hyresförhållande också när det är dags att säga upp hyresavtalet.  

  • Uppsägningen ska göras skriftligt och bevisligen åt hyresvärden. Det lönar sig att be om vardera partens underskrifter på meddelandet om uppsägning.
  • Du kan säga upp ditt hyresavtal med en förhandsifylld blankett, som du får av oss tillsammans med hyresavtalet i början av ditt hyresförhållande. Om du så önskar kan du skriva ut och fylla i formuläret för meddelandet om uppsägning också här.
  • Uppsägningstiden för hyresavtal som är i kraft tillsvidare är för hyresgästen en kalendermånad. Om man har avtalat om en första möjliga begynnelsedag för uppsägningstiden, ska den iakttas. 
  • Det lönar sig att göra uppsägningen i god tid, så att hyresvärden har möjlighet att få meddelandet och kvittera det mottaget i tid.
  • Uppsägningen görs direkt åt hyresvärden, med det lönar sig att sända ett exemplar av meddelandet om uppsägning åt Vuokraturva för kännedom.
  • Se till att du innan du säger upp hyresavtalet kontrollerar i ditt hyresavtal, när den första möjliga begynnelsedagen för uppsägningstiden är.
  • Observera att ett hyresavtal på viss tid inte kan sägas upp, utan att det binder båda parterna under hela den tid hyresförhållandet varar.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och föra statistik. Mer information »Godkänn »