Trygg hyresförmedling även under coronaepidemin

Vi hyr ut din bostad för din räkning med marknadsledarens yrkesskicklighet. Du kan tryggt vända dig till oss. Sakerna blir skötta lätt och bekymmersfritt, när vi tar hand om uthyrningen av din bostad från början till slut. Vi utnyttjar modern teknik så att det går smidigt och bekvämt att hyra ut en bostad trots coronakrisen. 

Det har ådagalagts att Vuokraturva är den tillförlitligaste, kändaste och bäst renommerade hyresförmedlaren (TALOUSTUTKIMUS OY 2020).

Lämna kontaktbegäran » 

Vuokraturva-sopimus -förbindelsen ger dig trygghet

Som Vuokraturva-kund får du utöver normal hyressäkerhet en Vuokraturva-sopimus -förbindelse, dvs. en extra borgen för det första årets hyresbetalning. Om hyresgästen inte betalar sin hyra, betalas den av Vuokraturva-sopimus -förbindelsen. 

En Vuokraturva-sopimus -förbindelse ingår alltid i priset för Vuokraturvas hyresförmedlingstjänst. Vårt förmedlingsarvode är 1,24 gånger månadshyran (1 månad + moms). Förutom förmedlingsarvodet debiteras du för den kostnad disponenten uppbär för disponentintygspaketet. Vardera kostnaderna är till 100 % avdragsgilla i beskattningen av hyresinkomsterna. 

Du får ytterligare information om våra tjänster per telefon 010 2327 300 eller genom att fylla i kontaktbegäran nedan.

Läs kundernas respons på våra tjänster »

7 steg till att hyra ut en bostad » 

Kontaktbegäran

De uppgifter som matats in på blanketten sänds per e-post till Vuokraturvas kundservice. Läs mer om vår Dataskyddsbeskrivning »

Uppgifter om bostaden

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och föra statistik. Mer information »Godkänn »