Sju steg till att hyra ut en bostad

Värderingsbesök

Du kommer igång genom att ringa upp Vuokraturvas kundtjänst eller fylla i en kontaktbegäran på Vuokraturvas hemsidor.

Vår förmedlare kontaktar dig och ni diskuterar faktorer som rör uthyrningen av lägenheten. Vid behov går det att sköta angelägenheterna även utan att träffas. Förmedlaren bekantar sig med bostaden och uppskattar tillsammans med dig den rätta hyresnivån för bostaden. Vid uppskattningen av hyresnivån utnyttjar förmedlaren marknadsledarens uppdaterade information om de korrekta hyror som begärs just nu.  

Uppdragsavtal

Vår förmedlare uppgör ett uppdragsavtal om uthyrning av bostaden, i vilken hen antecknar uppgifter bl.a. om bostaden, utrustningsnivån, gårdsbolaget och hyresvillkoren. Du undertecknar avtalet elektroniskt med dina nätbankskoder och förmedlaren börjar jobba. 

Förmedlaren tar högkvalitativa bilder av bostaden för marknadsföringen. Hen kontaktar disponenten, bekantar sig med gårdsbolaget, tar reda på framtida reparationer och renoveringar och beställer de dokument som krävs för uthyrningen för din räkning.

Marknadsföring

Förmedlaren behandlar fotona och utarbetar en hyresannons för bostaden. Förutom privatvisningar använder vi oss verkligt mycket av video visningar, och de ingår i vårt normala förmedlingsarvode. Utöver marknadsföring i Oikotie och Vuokraovi marknadsför vi bostaden även direkt till de bostadssökande som finns i Vuokraturvas eget register.

Visningar och bakgrundsutredningar

Vid uthyrning av lägenheterna använder vi oss av moderna elektroniska metoder.

De som söker bostad kan ansöka om att bli hyresgäster genom att fylla i en elektronisk bostadsansökan på Vuokraturvas webbplats.

Förmedlaren visar bostaden för potentiella hyresgästkandidater antingen med särskilt avtalade privatvisningar eller video visningar. När förmedlaren har hittat intresserade hyresgäster diskuterar han eller hon valet av hyresgäst med dig. 

Förmedlaren utreder noggrant hyresgästkandidaternas bakgrunder, intervjuar kandidaterna och diskuterar preliminärt med dem om villkoren i det eventuella hyresavtalet. Förmedlaren kontrollerar kredituppgifterna och diskuterar med dig om valet av hyresgäst. Du fattar det slutliga beslutet.

Hyresavtal

Förmedlaren uppgör hyresavtalet med tillhörande bilagor och sörjer för undertecknandet av avtalen.

Nycklar

Innan nycklarna överlåts kontrollerar vi att säkerheten för hyresavtalet har överlämnats. Vi sörjer för att hyresgästen får nycklarna till bostaden såsom överenskommet. 

Under hyresförhållandet

Vuokraturva-sopimus -förbindelsen garanterar det första årets hyresbetalning. 

​Vi betjänar dig under hela den tid hyresförhållandet varar, även efter det att borgenstiden har löpt ut. 

 

Ta det första steget!

Fyll i kontaktbegäran nedan eller ring tfn 010 2327 300 (må-sö kl. 8-20).

Vi betjänar dig i Nyland och i Åbo-, Tammerfors- och Uleåborgstrakten.

Trygg hyresförmedling »

Kontaktbegäran

De uppgifter som matats in på blanketten sänds per e-post till Vuokraturvas kundservice. Läs mer om vår Dataskyddsbeskrivning »

Uppgifter om bostaden

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och föra statistik. Mer information »Godkänn »