Berättelsen om Vuokraturva

Vuokraturva inledde sin verksamhet på 1990-talet som en enmansfirma. Den drevs av den nuvarande styrelseordföranden för Vuokraturva och dess närbolag, Timo Metsola, som då var 23-årig teknikstuderande.

Företagets verksamhet inleddes år 1998 under namnet Uudenmaan Takuuvälittäjät. Nästa år blev namnet Suomen Vuokraturva, som 2006 förkortades till Vuokraturva.

De första åren var svåra och konkurrenterna många. Men från första början var det en sak som skiljde Vuokraturva från de övriga, ansvarstagande för att hyrorna blir betalda. Mot förmedlingsarvodet får hyresvärden en garanti för hela det första årets hyra.

År 2001 kom det en lag om hyresförmedling, som rörde om i de stora konkurrenternas gamla verksamhetsmodeller. Vuokraturvas flinkhet och garantin åt hyresvärdarna ändrade efterhand hela marknaden. Vuokraturva blev efter många vändningar till slut marknadsledare inom hyresförmedling år 2003. Samtidigt etablerade sig Timo Metsola, som var känd som en frispråkig debattör, som galjonsfigur för hela branschen.

Under de följande åren expanderade Vuokraturva till bostadsinvesteringstjänster. Man letade fram och köpte åt kunderna bra investeringsbostäder som nycklarna i handen -tjänst. Inställningen till att investera i bostäder ändrades. I november 2005 stoltserade på Helsingin Sanomats söndagsframsida en gemensam annons av Vuokraturva, Hyresgästernas Centralförbund och Finlands Hyresvärdar rf, som talade om att en investeringsbostad är en investering i Finland. Det var tänkande av ett alldeles nytt slag. Hyresvärden var inte längre någon utsugare utan en viktig samhällets stöttepelare.

Tillväxten fortsatte. År 2007 stod i turen Asuntoturva Oy:s bostadsfonder, en överlägsen vinst i konkurrensutsättningen av Europeiska kemikaliemyndighetens bostadsärenden och expansion till relocation-tjänster avsedda för utländska experter.

Finanskrisen ökade 2008 kännbart efterfrågan på hyresbostäder och de senare årens extrema räntestimulans har fått till stånd en veritabel bostadsinvesteringsboom. Bolagsgruppens affärsverksamhet utvidgades kraftigt.

År 2012 frustrerades Vuokraturva över fastighetsförmedlarnas dyra förmedlingsarvoden och lanserade Myyntiturva, som erbjuder samma förmedlingstjänst till ett förmånligt fast förmedlingsarvode. Tjänsten har varit en stor framgång och ändrat hela fastighetsförmedlingsbranschens arvodespraxis i en skäligare riktning.

Till de nyaste lanseringarna hör investeringsbolaget Asuntosalkku Oy, i vilket investerare kan investera kapital via aktieemissioner och få sin avkastning av investeringen i form av dividender. 

Fastän företagsgruppens affärsverksamhet har vuxit och verksamhetsformerna har blivit fler, har glädjande många kunder varit stamkunder hos oss allt sedan 90-talet. Vi har gått en lång väg tillsammans med dessa kunder, och de är på många sätt sältan i vårt arbete. Timo Metsola som började som enda arbetstagare i enmansfirman deltar också fortfarande i den dagliga verksamheten och framför allt i utvecklingen av nya tjänster.

2020-talets Vuokraturva är tack vare de bästa elektroniska tjänsterna i branschen och ett nästan helt papperslöst kontor snabbare, miljövänligare, mer ansvarskännande och tryggare än tidigare.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och föra statistik. Mer information »Godkänn »