Ansökan om uppsägning av bostad

Hyresobjekt

Hyresvärd/-ar

Hyresgäst/-er

Jag säger upp hyresförhållandet vid detta datum.

Anvisningar om ifyllandet av blanketten:
Såväl hyresvärd som hyresgäst kan använda detta samma formulär för att säga upp hyresförhållandet. Den uppsägande parten fyller i, skriver ut och undertecknar meddelandet om uppsägning och sänder det bevisligen åt den andra parten. De uppgifter som matats in i meddelandet lagras inte i Vuokraturvas kundinformationssystem och de sänds inte vidare. När hyresgästen säger upp hyresförhållandet är uppsägningstiden en kalendermånad. När hyresvärden säger upp hyresförhållandet är uppsägningstiden tre kalendermånader om hyresförhållandet har varat under ett år, och i annat fall sex kalendermånader. Om det i hyresavtalet har avtalats om första möjliga begynnelsedag för uppsägningstiden, kan uppsägningstiden börja löpa från den dagen. Hyresvärden ska ange orsaken till uppsägningen av bostaden, men inte hyresgästen.

Skriv ut

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och föra statistik. Mer information »Godkänn »