Avtal om hyresförhöjningar och hyreshöjning i fritt finansierade hyresförhållanden

HYRAN BESTÄMS i enlighet med vad hyresvärden och hyresgästen har avtalat om.

Hyreshöjning som baserar sig på avtal

Enligt lagen får hyran och bruksavgifter höjas utgående från avtalet endast  om ett villkor om detta har antecknats i hyresavtalet. Ur avtalet ska en tydligt definierad grund och tidpunkten då höjningen träder i kraft framgå.

I sådana hyreshöjningsvillkor enligt vilka endast hyresvärden kan räkna ut hyreshöjningen måste hyresvärden enligt lagen alltid skriftligt meddela hyresgästen om den nya hyran och när den träder i kraft. De rekommenderas att meddelande ges i god tid till exempel en månad innan höjningen träder i kraft.

Även när det gäller sådana hyreshöjningsvillkor där det ur avtalet klart framgår när höjningen träder i kraft och exakta beräkningsprinciper för hyreshöjningen, rekommenderas det att hyresvärden meddelar hyresgästen om höjningen.

Nivåförhöjning av hyran

Om det finns behov av att höja hyran i fritt finansierade hyresförhållanden på ett sätt somavviker fråndetsomnämns i avtalet, ska förhandlingarna inledas minst 6 månader innan den avsedda höjningen ska träda i kraft. Höjningen ska vara skälig och den förhöjda hyran ska motsvara bostadens hyresvärde. Höjningarna får inte överstiga 15 procent per år förutom i sådana fall att det genomförs betydande reparationer i fastigheten som höjer hyresvärdet på fastigheten och bostaden avsevärt. Om parterna som resultat av förhandlingarna har kommit överens om en hyreshöjning så är det bra att upprätta ett skriftligt avtal om detta. Samtidigt bör man komma överens om och anteckna grunden, tidpunkten och beloppet av de årliga hyreshöjningar som görs efter nivåförhöjningen.

Om man inte når en överenskommelse i diskussionerna om hyreshöjning har hyresvärden enligt lagen i sista hand möjlighet att säga upp ett hyresavtal som gäller tillsvidare. I samband med uppsägningen är det bra att meddela hyresgästen med vilken hyra avtalet kan fortsätta. Samtidigt bör meddelas inom vilken tid hyresförändringen senast måste godkännas för att uppsägningen ska upphävas.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och föra statistik. Mer information »Godkänn »