Besök i bostaden

HYRESVÄRDEN SKA RESPEKTERA hyresgästens rätt till hemfrid. Enligt lagen har hyresvärden rätt att beträda hyresbostaden för att övervaka bostadens skick vid en tidpunkt som överenskommits med hyresgästen. När objektet ska visas för en ny potentiell hyresgäst ska besöket ordnas vid en tidpunkt som är lämplig både för hyresvärden och hyresgästen. Hyresgästen har rätt att närvara i bostaden när bostaden visas. Hyresgästen får inte oberättigat förhindra eller försvåra tillträdet till bostaden.

Enligt lagen ska hyresvärden alltid komma överens om besök i bostaden med hyresgästen.

Som avtalsförslag kan anses ett meddelande där besöket tillkännages och där hyresgästen ombeds ta kontakt om den föreslagna tiden inte passar. Ett sådant meddelande ska alltid innehålla kontaktuppgifter till den som utför besöket, information om varför besöket görs och en uppskattning om hur länge besöket förväntas ta. Meddelandet ska lämnas i bostaden eller elektroniskt direkt till hyresgästen. Observera att ett allmänt meddelande om reparationer till exempel på fastighetens anslagstavla inte ersätter ett meddelande om besök i bostaden. Ett meddelande om besök i bostaden får av säkerhetsskäl inte lämnas så att utomstående kan se det. Det här ska beaktas även i anvisningarna om låsning av bostaden.
 
Besökstiden ska helst begränsas så exakt som möjligt i meddelandet så att hyresgästen får så lite problem som möjligt med att ordna till exempel sitt arbete och skötseln av husdjur. Vid den avtalade besökstidpunkten ska hyresgästen lämna säkerhetslåset öppet så att man kan komma in i lägenheten med huvudnyckeln. Hyresgästen ska se till att det är säkert för besökaren att komma in i bostaden vid avtalad tidpunkt.

Enligt god hyressed instruerar hyresvärden personalen vid företag för fastighetsskötsel och påminner även utomstående  tjänsteleverantörer om att bostaden är hyresgästens hem och att tidtabellerna måste iakttas. Det ska alltid lämnas ett meddelande i bostaden om ett genomfört besök.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och föra statistik. Mer information »Godkänn »