Bostadens skick och skötsel

HYRESVÄRDEN ansvarar för bostadens skick och underhåll. När hyresförhållandet inleds ska hyresvärden överlåta bostaden tom och i städat skick. Bostaden ska då hyresförhållandet börjar och under hela hyresförhållandet vara i ett sådant skick som hyresgästen med beaktande av bostadens ålder, områdets lägenhetsbestånd och övriga lokala förhållanden skäligen kan kräva, om inte något annat har avtalats om. Hyresgästen ansvarar inte för normalt slitage som beror på normal användning och inredning av bostaden. När hyresförhållandet upphör överlåter hyresgästen bostaden tom och städad i samma skick som den var när hyresförhållandet inleddes, med undantag av normalt  slitage. Det är också möjligt att parterna avtalar om dessa frågor på ett annat sätt.

Hyresgästen bör sköta den hyrda lokalen och de anordningar och möbler som finns i lokalen omsorgsfullt och i enlighet med bruksanvisningarna.

Hyresgästen är skyldig att  ersätta  hyresvärden  för  skador  på  bostaden som hyresgästen vållar uppsåtligen eller genom försummelse eller annan vårdslöshet. Hyresgästen är också skyldig att ersätta hyresvärden för skador på bostaden som en person som vistas i lägenheten med tillstånd av hyresgästen vållar uppsåtligen eller genom försummelse eller annan vårdslöshet.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och föra statistik. Mer information »Godkänn »