Flyttningsdag

ENLIGT LAGEN är flyttningsdagen vardagen efter den dag då hyresavtalet upphör. Om avtalet alltså upphör en fredag är flyttningsdagen påföljande måndag. Om måndagen är en helgdag är flyttningsdagen tisdagen. På flyttningsdagen ska hyresgästen ställa hälften av bostaden till hyresvärdens förfogande. Hyresgästen ska lämna hela bostaden tom och städad dagen som följer på flyttningsdagen och då även överlämna nycklarna till hyresvärden. Besittningstiden fortsätter fram till att nycklarna har överlämnats. Även de andra utrymmena som använts på basis av hyresavtalet ska tömmas.

Det är också möjligt att komma överens om att flyttningsdagen är den dag då avtalet upphör, och då ska bostaden i sin helhet överlämnas i städat skick till hyresvärdens förfogande. Då ska det emellertid entydigt framgå av avtalet vad som har avtalats om angående flyttningsdagen.
 
Enligt lagen är hyresgästen skyldig att betala hyra för den tid som lägenheten är i hyresgästens besittning om bostaden fortfarande används efter att hyresavtalet har upphört. Med besittningstid avses den tid som hyresgästen använder bostaden för boende eller förvaring av saker eller den tid som hyresgästen fortfarande har nycklarna. Parterna kan emellertid avtala om hyresgästens möjlighet att överlämna besittningen av bostaden redan innan uppsägningstiden upphör, om en ny hyresgäst ska flytta in. I det här sammanhanget lönar det sig att komma överens om vilken av hyresgästerna som betalar hyran för den kvarstående uppsägningstiden. Det är inte god hyressed att ta ut dubbel hyra.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och föra statistik. Mer information »Godkänn »