Förtida uppsägning av tidsbestämt avtal

ETT TIDSBESTÄMT HYRESAVTAL är bindande och kan i regel inte sägas upp. En domstol kan emellertid ge hyresgästen eller hyresvärden rätt att säga upp ett tidsbestämt hyresavtal på särskilda grunder. Om en sådan grund finns rekommenderas det att hyresgästen och hyresvärden i första hand löser situationen genom en överenskommelse. Först då förhandlingarna inte har lett till en överenskommelse i frågan är det nödvändigt att föra ärendet till domstolsbehandling.

Hyresgästen kan ha en särskild grund för uppsägning av ett tidsbestämt hyresavtal till exempel när hyresgästens sjukdom, studier på annan ort, arbetet eller makens/makans arbete förutsätter att hyresgästen flyttar och säger upp hyresavtalet.

Hyresvärden kan ha en särskild grund för att säga upp ett tidsbestämt hyresavtal till exempel om hyresvärden överraskande behöver bostaden för eget bruk eller en familjemedlems bruk.

Om ett tidsbestämt hyresavtal sägs upp med en sådan saklig grund, har den andra parten rätt att få en skälig ersättning för den skada som denne lider på grund av att avtalet upphör i förtid.

Den här principen är en bra utgångspunkt även i hyresavtal i vilka man har avtalat om när uppsägningstiden tidigast kan inledas.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och föra statistik. Mer information »Godkänn »