God kommunikation i hyresförhållandet

GOD KOMMUNIKATION i hyresförhållandet börjar för hyresvärdens del redan då bostadsannonsen utarbetas. Hit hör en tydlig annons som beskriver bostadens egenskaper och de viktigaste villkoren i hyresavtalet. I en ansökan som hyresgästen lämnar ska på motsvarande sätt ges tillräcklig information om bostaden som söks och om den sökande själv.

Till god kommunikation hör att under uthyrningsprocessen och hyresförhållandet använda sig av kommunikationskanaler som överenskommits med avtalsparten, för att försäkra processens smidighet.

En del av kommunikationen består av meddelanden om att hyresvärden kommer att besöka bostaden. Särskilt när bostaden ska säljas är det viktigt att hyresvärden informerar  hyresgästen  om  avsikterna  och informerar hyresgästen om att den förmedlare som hyresvärden anlitar kommer att ta kontakt. Det rekommenderas också att meddela hyresgästen på förhand om att en förmedlare kommer att ta kontakt när bostaden ska hyras ut.

Meddelanden som gäller hyresförhållandet får i regel ges till vilken som helst av två äkta makar oberoende om hyresavtalet är i bådas eller endast i den enas namn. När ett gift par flyttar isär lönar det sig att lämna meddelandena separat till bägge parter. När det gäller personer i samboförhållande ska meddelanden alltid ges skilt till bägge parter.

Ett elektroniskt meddelande betraktas som skriftligt om det inte är möjligt att ensidigt ändra innehållet och meddelandet kan lagras. Bevisning som krävs vid uppsägning och hävning förutsätter emellertid att motparten kvitterar mottagandet genom att besvara meddelandet.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och föra statistik. Mer information »Godkänn »