Hemförsäkring

DET LÖNAR SIG ALLTID ATT TECKNA EN HEMFÖRSÄKRING oberoende om hyresvärden förutsätter det i avtalsvillkoren eller inte.  Hemförsäkring  som tecknas av hyresgästen och som innehåller rättsskydds- och ansvarsförsäkring bör betraktas som en del av boendekostnaderna. Ett litet tillägg i grundkostnaderna förbättrar märkbart säkerheten och ersätter ofta till exempel skador på lös egendom och kostnaderna för en tillfällig bostad.

Hyresgästen bör komma ihåg att fastighetsförsäkringen inte ersätter hyresgästens lösa egendom eller kostnaderna för en tillfällig bostad.

Försäkringar eller avsaknaden av dem ändrar inte på parternas ansvar och skadeståndsskyldighet. Skadeståndsansvaret kan alltså vara mera omfattande eller mera begränsat än vad försäkringen ersätter. Den som vållar skadan kan vara skadeståndsskyldig även om försäkringen inte ersätter kostnaderna.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och föra statistik. Mer information »Godkänn »