Hyran och hyresjustering i ARA-hyresförhållanden

I ARA-BOSTÄDER, för vilka hyran bestäms enligt självkostnadsprincipen kan hyrorna enligt lagen inte bestämmas eller höjas fritt. En hyreshöjning enligt självkostnadsprincipen innebär att alla utgifter för hyresenheten täcks med hyresinkomsterna. Detta leder till att om en hyresgäst försummar hyresbetalningen måste de andra hyresgästerna betala underskottet. Därför ska hyresvärden omedelbart ta tag i försummelser av hyresbetalningen.

I ARA-hyresavtal ska hyresvärden meddela skriftligen om hyreshöjningar. Anmälan ska innehålla information om grunden för höjningen och den nya hyran. Den höjda hyran träder i kraft tidigast två månader efter hyresvärdens meddelande. Om parterna har avtalat om förmåner som faktureras separat, till exempel bruksavgifter för vatten, behöver hyresgästen inte meddelas separat om en höjning som beror på ökad konsumtion eller antalet personer som bor i lägenheten.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och föra statistik. Mer information »Godkänn »