Nycklar

ENLIGT GOD HYRESSED ska hyresvärden ansvara för hyresbostadens säkerhet vad gäller nycklar och lås.

Nycklarna överlämnas till hyresgästen mot kvittering. Ett tillräckligt antal nycklar med tanke på antalet personer som bor i bostaden ska överlämnas. Minst tre nycklar/bostad eller en nyckel/person och en reservnyckel kan anses lämpligt.

Hyresgästen har rätt att på egen bekostnad få ett skäligt antal extra nycklar. När hyresavtalet upphör ska hyresgästen återlämna alla nycklar som han eller hon har mottagit samt de extra nycklar som har tillverkats.

Under den tid hyresförhållandet gäller är hyresvärden och hyresgästen skyldiga att förvara nycklarna omsorgsfullt. Det ska inte gå att identifiera bostaden utifrån nycklarna eller nyckelknippan. Hyresvärden får också ha nyckel till bostaden.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och föra statistik. Mer information »Godkänn »