Öppenhet och interaktion

I ETT HYRESFÖRHÅLLANDE följer man rättvisa spelregler och tar hänsyn till båda parternas åsikter. Eventuella specialvillkor som till exempel underhållsansvar, rökförbud, särskilda ersättningar och avtalsförhållandets tidsbundenhet ska tydligt nämnas redan i hyresannonsen eller när bostaden bjuds ut. Viktiga frågor för parterna i hyresförhållandet är till exempel om hyresvärden kommer att ta bostaden i eget bruk eller sälja den och hur länge hyresgästen har för avsikt att bo kvar. Det hör till god hyressed att hyresvärden informerar hyresgästen till exempel om reparationer som bostadsaktiebolaget har fattat beslut om och som hyresvärden har kännedom om och som kan påverka användningen av bostaden. Kommande reparationer som inte utförs av hyresvärden ska meddelas så snart som hyresvärden får information om dem.

Hyresmarknadsmiljön har förändrats och det här syns bland annat i att allt fler hyr en bostad utan att själv ha inspekterat den på ort och ställe. Då framhävs betydelsen av det material som finns tillgängligt på webben. Bilderna av bostaden ska motsvara bostadens skick och man ska se till att övrigt material är korrekt.

När det gäller skötseln avavtalsförhållandet är kontakten mellan avtalsparterna viktig. För att garantera en fungerande kommunikation ska parterna se till att kontaktuppgifterna alltid uppdateras under den tid som hyresförhållandet varar.

I god hyressed ingår att hyresgästen meddelar hyresvärden vilka personer som bor i bostaden.

Hyresgästens huvudansvar är att betala den överenskomna hyran och eventuella bruksavgifter senast på den överenskomna förfallodagen. God hyressed förutsätter att hyresgästen meddelar hyresvärden om problem med att betala hyran genast då sådana problem uppstår.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och föra statistik. Mer information »Godkänn »