Renoveringar som hyresgästen genomför

ENLIGT LAGEN har hyresgästen inte rätt att utföra ändrings- eller reparationsarbeten i en hyrd lokal utan hyresvärdens tillstånd. Om hyresgästen utför ändrings- eller reparationsarbeten utan hyresvärdens tillstånd kan hyresgästen bli ersättningsskyldig. För reparationer och ändringar som kräver husbolagets tillstånd ska tillstånd också ansökas hos husbolaget. Hyresgästen ska komma överens med hyresvärden om ansökan om tillstånd.
 
Om hyresgästen får tillstånd att utföra ändrings- eller reparationsarbeten i bostaden, som t.ex. målande eller tapetsering, ska hyresgästen innan arbetet utförs skriftligt avtala om eventuell ersättning för arbete och material. Om man kommer överens om ersättning, ska man komma överens om vid vilken tidpunkt ersättningen betalas och särskilt noggrant om hur ändrings- eller reparationsarbetet kommer att genomföras. Frågor som ska avtalas om är bland annat tidtabell, material, utförare, övervakare,  kvalitetsnivå. Om hyresgästen med hyresvärdens tillstånd har utfört ändrings- eller reparationsarbeten som höjer bostadens värde ska hyresvärden ersätta dem på det sätt som har avtalats med hyresgästen. Om parterna inte på förhand har avtalat om ersättning av kostnaderna, kan hyresgästen när hyresförhållandet upphör ha rätt till en skälig ersättning för ändrings- eller reparationsarbeten som märkbart höjt bostadens värde.

Hyresgästen ska vid en överenskommen tidpunkt ge hyresvärden och vid behov husbolagets övervakare möjlighet att komma och inspektera de genomförda reparationerna.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och föra statistik. Mer information »Godkänn »