Renoveringar som hyresvärden genomför

SYFTET MED RENOVERINGAR är att förbättra boendets kvalitet och säkerhet. Enligt lagen har hyresvärden rätt att utföra reparationer och ändringar i den uthyrda lägenheten. Hyresvärden ska skriftligen meddela hyresgästen om planerade renoveringar inom lagstadgade eller särskilt avtalade tider.

Brådskande reparationer och ändringar kan enligt lagen utföras genast. Sådana reparationer som inte orsakar betydande olägenheter eller störningar för användningen av hyresrätten kan utföras 14 dagar efter meddelandet. Större reparationer och förbättringar i bostaden ska enligt lagen meddelas till hyresgästen minst sex månader innan arbetet inleds. I meddelandet ska det anges en kontaktperson, hur omfattande arbete det rör sig om, när arbetet inleds och hur länge det förväntas pågå. Bostadsaktiebolag har som hyresvärd samma delgivningsskyldigheter gentemot sina hyresgäster som andra hyresvärdar.

För att säkra flexibiliteten och förutsägbarheten ska meddelandet i den utsträckning det är möjligt innehålla ett förslag på hyressänkningen som gäller under renoveringen och en uppskattningen av hyresbeloppet efter renoveringen. Om hyresgästen anser att förslaget till någon del är oskäligt ska hyresgästen kontakta hyresvärden för att fortsätta förhandlingarna. Om det sker avsevärda  ändringar i fråga om renoveringens omfattning eller längd ska förslaget preciseras. Den slutliga hyressänkningen och den faktiska olägenhet som renoveringen orsakar står oftast klara först efter renoveringen. Dessutom kan hyresgästen ha rättattfå skadeersättning för skador som på grund av vårdslöshet orsakas av den som låter utföra renoveringen eller den som utför den.
 
Hyresvärden ska se till att renoveringen medför så lite olägenheter som möjligt för hyresgästen. Det ingår i god hyressed att hyresvärden redan då renoveringen inleds strävar efter att ge hyresgästen anvisningar om hur föremål som finns kvar i bostaden ska ordnas, placeras och skyddas och hur hyresvärden har ordnat med städningen efter renoveringen samt andra praktiska åtgärder.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och föra statistik. Mer information »Godkänn »