Uppsägning av hyresavtalet

DET VANLIGASTE SÄTTET att avsluta ett hyresförhållande som gäller tills vidare är att säga upp avtalet. Då upphör hyresavtalet när uppsägningstiden löper ut. Enligt lagen räknas uppsägningstiden från den sista dagen i den kalendermånad då uppsägningsmeddelandet har mottagits, om inte annat har avtalats. Parterna kan emellertid redan i hyresavtalet bestämma tidpunkten för när den första  möjliga uppsägningstiden kan börja. Det lönar sig att komma överens om tidpunkten i detalj, till exempel med följande mening: ”den första möjliga tidpunkten för när uppsägningstiden börjar är dd.mm.åååå.” Oberoende av när uppsägningen gjörs kan uppsägningstiden börja tidigast vid den tidpunkt som anges i avtalet.

När hyresgästen säger upp hyresavtalet är uppsägningstiden oberoende av hyresförhållandets längd en kalendermånad och det är inte möjligt att komma överens om en längre uppsägningstid. För hyresbetalningsskyldigheten spelar det ingen roll om hyresgästen använder bostaden under uppsägningstiden eller inte.

När hyresvärden säger upp hyresavtalet är uppsägningstiden för hyresavtal som varat under ett år tre månader och för hyresavtal pågått i minst ett år sex månader.

Anmälan om uppsägning ska lämnas till den andra parten i skriftlig form och bevisligen.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och föra statistik. Mer information »Godkänn »