Normalt slitage och slutstädning

HYRESGÄSTEN ANSVARAR INTE för normalt slitage i bostaden, om det inte avtalats om annat i hyresavtalet. Normalt slitage omfattar bland annat rimliga märken efter speglar, tavlor och lampor i väggar liksom skuggor på golv eller väggar som förorsakats av möbler och textiler. Stora skavanker, repor eller spår av ritande på golvytor eller på tapeter och repor orsakade av husdjur är däremot inte normalt slitage utan kan anses höra till skador som hyresgästen ska ersätta.

När man ska avgöra om det är fråga om normalt slitage eller inte, kan man utgå ifrån om spåren eller felet har uppkommit plötsligt eller långsamt under en längre tid. Hyresgästen är i princip skyldig att ersätta plötsligt uppkomna skador medan skador som uppstått långsamt under en längre tid vanligtvis betraktas som normalt slitage. Det är tämligen vanligt att rökning är förbjudet enligt hyresavtalet och då är det klart att man inte får röka i bostaden. Om det röks i bostaden kan skador som uppstår till följd av det inte betraktas som normalt slitage.

Bostaden och andra utrymmen som används på basis av hyresavtalet ska när hyresförhållandet upphör överlämnas tomma, ändamålsenligt  skötta och städade. Lägenheten, skåpen, golven och ytorna ska vara rengjorda och soporna bortförda. Det är bra att avtala om slutstädningens nivå i början av hyresförhållandet och samtidigt komma i håg att ge hyresgästen skriftliga anvisningar om städningens nivå.

Närmare information om sedvanligt slitage och slutstädningen finns i anvisningen Asuinhuoneiston tavanomainen kuluminen ja asunnon siivous (Normalt slitage av bostadslägenheter och städning av bostaden).

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och föra statistik. Mer information »Godkänn »