Avgörande av tvister i hyresförhållandet

Förlikning

Om det uppstår tvister i hyresförhållandet lönar det sig alltid att i främsta hand förlikas. Det är nästan alltid snabbare och billigare att förlikas än att reda ut tvister vid en domstol. Även domstolsförfarandet är mycket starkt inriktat på att uppnå förlikning.

Tingsrättssystemet

Tingsrätterna

Bostadsuthyrningstvister behandlas i tingsrätten. Största delen av de tvister som handläggs av tingsrätterna är mål som ansluter sig till indrivning av hyror, hävande av avtal samt vräkning. Handläggningstiderna varierar, men den genomsnittliga tiden är ca 2-3 månader.

Rättegångskostnader

Rättegångar är avgiftsbelagda. Storleken på avgiften beror på i vilket skede av handläggningen målet avgörs. Om en tvist avslutas redan vid den skriftliga beredningen, är avgiften ca 100 euro. Som mest, alltså då tvisten går vidare till muntlig huvudbehandling, är avgiften ca 200 euro.

Rättegångskostnaderna höjs dessutom av att man i svåra fall ofta tyr sig till en advokat. Vuokraturva rekommenderar i dessa fall advokatbyrån Asianajotoimisto Jukka-Matti Laine Oy (tfn 09 6124 3200), som är specialiserad på hyrestvister.

Ersättning för rättegångskostnader

I bostadsuthyrningstvister är huvudregeln att båda parter står för sina egna rättegångskostnader. För att få kostnaderna utdömda av den andra parten skall det föreligga vägande skäl. Så går det exempelvis då en rättegång har krävts på grund av försummelser från den förlorande partens sida.

Även om man från bostadsdomstolarna kan få blanketter, med hjälp av vilka man kan upprätta exempelvis en stämningsansökan, lönar det sig nästan alltid att vända sig till en expert, om ärendet skall behandlas av en domstol.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och föra statistik. Mer information »Godkänn »