Att köpa investeringsbostad

Att investera i bostäder

Det är ett relativt säkert och konkurrenskraftigt alternativ att investera i bostäder, jämfört med andra investeringsformer. Om man köper en bra bostad i tillväxtort, får man en jämn månatlig hyresinkomst och i allmänhet även en god värdeökning under årens lopp.

Med en investeringsbostad avser man i allmänhet en bostad som köps i förtjänstsyfte, huvudsakligen för att få hyresinkomster eller försäljningsvinst. En bostad man köper för att bo i själv, kan också i det långa loppet visa sig vara en bra investering, men här fokuserar vi uttryckligen på bostadsköp i uthyrningssyfte.

Man kan vid köpet av en investeringsbostad ha som tumregel att man i allmänhet får en bättre avkastning på ettor och tvåor än på större bostäder. Det är också bra att komma ihåg 
att hyresgästerna i allmänhet uppskattar goda trafikförbindelser och tjänster.

Den optimala investeringsbostaden är ofta väldigt olik den bostad hyresvärden själv bor i. Att köpa en investeringsbostad på den grund att man själv skulle kunna tänka sig att bo i bostaden, leder i allmänhet inte till bästa möjliga avkastning. Många gånger upplever man att den bostad som ger den bästa avkastningen känns väldigt liten och anspråkslös när man fattar beslutet om köp. Det lönar sig dock att ta en fickräknare till hjälp vid köpbesluten och noggrant räkna ut hur stor avkastningsprocent man sannolikt kan uppnå med investeringen.

Då man funderar på investeringsbostadens hyresnivå kan man avgiftsfritt höra sig för hos Vuokraturva på numret 09 6877 550. På detta sätt får man kalkylerna att bättre svara mot verkligheten.

I stora värdebostäder blir den procentuella hyresintäkten ofta låg med nuvarande inköpspriser. I de bästa områdena kan man dock utöver hyresintäkten också förvänta sig en värdestegring även i framtiden.

Då man fattar beslut om köp av en investeringsbostad, är det viktigt att förutom hyresnivån och inköpspriset även beakta husbolagets eller fastighetens skick. Om stora genomgripande reparationer står för dörren i husbolaget, kan de i framtiden orsaka kännbara tilläggskostnader. Att hyra ut en bostad samtidigt som det utförs reparationer kan vara svårt.

Många bostadsinvesterare planerar att hyresinkomsterna skall ge dem extra trygghet inför de kommande pensionärsdagarna.

Avkastningen av en investeringsbostad

Grundidén med bostadsinvestering är att investeraren köper en bostad och hyr ut den, vilket ger hyresinkomster. Bostädernas priser har även stigit under de senaste årtiondena, investeraren har med andra ord kunnat utnyttja värdeökningen.

Den procentuella hyresavkastning det kapital som är bundet till bostaden ger, beror på bostadens inköpspris, hyran och bolagsvederlaget.

  (månadshyra – skötselvederlag) x 12  
procentuell årlig avkastning =
x 100 %
  inköpspris  

Sålunda är det väldigt viktigt att kunna uppskatta hur mycket det lönar sig att betala för bostaden och hur mycket man kan få i hyra för den. Dessutom måste man beakta renoveringsbehovet och eventuella framtida renoveringar i husbolaget, eftersom de kan föranleda till och med stora kostnader.

Det är också viktigt att uppskatta hur snabbt man får bostaden uthyrd och hur ofta hyresgästen eventuellt byts. Med tanke på avkastningen är det naturligtvis viktigt att hyresgästen verkligen betalar den överenskomna hyran.

Då man sköter uthyrningen av en bostad via Vuokraturva med ett uthyrningsuppdrag, får hyresvärden en extra borgensförbindelse för det första årets hyra. Detta minskar ansenligt bostadsinvesteringens risker.

Bostadens eventuella framtida värdeökning kan i bästa fall ge investeraren en fin tilläggsavkastning. Det kan naturligtvis gå åt det andra hållet, om man köpt bostaden i fel bostadsområde, där prisutvecklingen inte är positiv. Av denna orsak är det viktigt att ha en bra kännedom om de olika områdena, när man gör den synnerligen viktiga investeringen.

Hyresgästen betalar bostadslånet för din räkning

Investering i bostäder blir ett speciellt intressant investeringsalternativ tack vare bostädernas goda säkerhetsvärde i förening med avdragsrätten för räntorna. Banken finansierar 70-100 % av bostadens pris. Låneräntan dras av vid beskattningen av hyresinkomsterna.

De kanske största möjligheterna i investeringar i bostäder uppkommer av att investeraren kan ta ett banklån för att köpa en investeringsbostad och betala bort lånet med hyresinkomsterna. Det är då hyresgästen som efterhand betalar bort lånet på hyresvärdens vägnar. Om lånetiden är lång, fräter även inflationen på lånets reella storlek under årens lopp.

Nästan vilken helt vanlig, förvärvsarbetande person som helst kan få ett lån för att köpa en investeringsbostad. Det behövs inte nödvändigtvis tidigare egendom eller stora kontanta medel för att få lån. Vuokraturva har till exempel många unga kunder som gör sitt livs första investering med en investeringsbostad. Av avgörande vikt är dock att man kan göra investeringen rätt.

Bostadsfonder - Asuntosalkku Oy:s tjänster »

I bostadsfonder kan du sprida dina investeringar på ett stort antal utomordentliga investeringsbostäder.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och föra statistik. Mer information »Godkänn »