Beskattning av hyresinkomster

Inkomst av uthyrning av en lägenhet är kapitalinkomst för hyresvärden. Den beskattas enligt en egen kapitalinkomstskatteprocent.

Från kapitalinkomsterna, alltså hyresinkomsterna, kan man få vissa skatteavdrag. Skatteavdragen hänför sig till förvärvet av kapitalinkomsterna. Skatteavdragen minskar den skattesumma som måste betalas.

Från hyresinkomsterna kan man dra av till exempel följande kostnader:

  • hyresförmedlingsarvoden
  • bostadsaktiebolagets skötselvederlag eller motsvarande kostnader
  • reparationer som bevarar bostadens skick
  • reparationer och förnyande av hushållsmaskiner
  • medlemsavgifter till Finlands Hyresvärdar rf
  • räntor på alla investeringsbostadslån (beskattaren gottgör, uppges inte på blankett 7)

Den hyresinkomst (vinst) som återstår efter skatteavdragen, beskattas alltså i enlighet med kapitalinkomstskatteprocenten. Om det inte blir kvar någon beskattningsbar inkomst, behöver man inte heller betala skatt.

Om avdragen är större än inkomsten, dvs. om kapitalinkomsten efter avdrag uppvisar underskott, kan den skattskyldige dra av en s.k. underskottsgottgörelse från skatterna på förvärvsinkomster. Till den del som underskottet inte kan beaktas som gottgörelse, fastställs det som förlust som hänför sig till kapitalinkomsten. Förlusten kan avdras från de följande årens kapitalinkomst under de tio följande skatteåren i enlighet med hur det uppkommer kapitalinkomst.

En upplysning som är guld värd för bostadsinvesterarna är att också renoveringar av lägenheten i vissa fall kan avdras vid beskattningen av hyresinkomster och att reparationer som förbättrar lägenhetens skick också i vissa fall kan avdras från kapitalinkomsten som linjära avskrivningar under utgiftens nyttjandeperiod, dock i högst 10 år.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och föra statistik. Mer information »Godkänn »