Övriga tjänster

Förvaltning av bostäder - Hallinnointiturva Oy:s tjänster

Hallinnointiturva erbjuder hyresvärdar ett förvaltningspaket, där hyresvärdens praktiska åligganden överförs på Hallinnointiturva Oy, som sköter alla ärenden med hyresgästen på hyresvärdens vägnar.

Förvaltningstjänsterna gör att det är verkligt lätt och bekvämt att vara hyresvärd. Förutom att hitta en hyresgäst sköts då exempelvis kontrollen av hyresbetalningarna på hyresvärdens vägnar.

Om hyresvärden ingår ett förvaltningsavtal med Vuokraturvas samarbetspartner Hallinnointiturva Oy, sköter Hallinnointiturva om alla följande åligganden som ansluter sig till uthyrningsverksamheten och hyresuppbörden:

  • kontroll av de hyror hyresgästerna betalar, bokföring och påpekande av försummelser
  • månatlig betalning av lägenheternas skötselvederlag
  • beräkning av hyresförhöjningarna enligt hyresavtalet och vederbörligt meddelande av dem åt hyresgästen
  • realtida hyresinkomstrapporter sänds vid behov
  • utarbetande av ett årligt ett sammandrag av hyresinkomsterna, som sänds åt hyresvärden för skattedeklarationen 
  • mottagande, förvaring och återlämnande av hyressäkerheter
  • att lämna och ta emot meddelanden om uppsägning samt att ge uppdrag om uthyrning av lägenheten åt Vuokraturva vid byte av hyresgäst (Vuokraturvas förmedlingsavgift faktureras separat, den ingår inte i förvaltningsavtalet)
  • arkivering och förvaring av dokument och verifikat

Kostnaden för förvaltningsavtalet är 6 % av hyran för lägenheten, och avgiften är till hundra procent avdragsbar vid beskattningen av hyresinkomsterna.

Ytterligare information får du per telefon 09 2486 0030 eller på adressen www.hallinnointiturva.fi

Förmånlig bostadsförsäljning - Myyntiturva

Myyntiturva säljer bostäder med förmånliga fasta förmedlingsarvoden. Tjänstens innehåll är det samma som hos övriga fastighetsförmedlare, men kunden kan spara till och med tusentals euro i förmedlingsarvode. Våra kunder har varit alldeles särskilt nöjda med denna tjänst.

Vi marknadsför de objekt vi har till försäljning i större utsträckning än många av våra konkurrenter. I såväl Oikotie som Etuovi, utan extra kostnader. Vi använder i våra bostadsannonser i stor utsträckning även virtuella visningar, och de ingår i vårt normala förmedlingsarvode. Dessutom marknadsför vi bostäder genom annonser med bilder i Helsingin Sanomat. Mer information får du på numret 010 2327 400 eller på adressen www.myyntiturva.fi 

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och föra statistik. Mer information »Godkänn »