Uthyrning av bostad

Uthyrning via förmedlare

Man kan hyra ut sin bostad själv eller via en hyresförmedlare. Då man väljer förmedlare lönar det sig att fästa vikt vid förmedlingsbyråns sakkunskap och kundbetjäningssystem. Förutom de tjänster som är riktade till hyresvärdarna lönar det sig också att bekanta sig med kvaliteten på de tjänster som är riktade till hyresgästerna, eftersom de i praktiken ofta avgör om hyresförhållandet blir lyckat.

Det lönar sig också att ta reda på hurdant ansvar förmedlingsbyrån har efter det att ett hyresförhållande har uppstått, och om man till exempel uppbär en särskild avgift för en eventuell borgensförbindelse för hyran.

Uppdragsavtal

Då man anlitar sig av en förmedlares tjänster, är det alltid skäl att ingå ett skriftligt uppdragsavtal, där man kommer överens om förmedlingsuppdraget samt dess villkor och innehåll.

Vuokraturva sköter på hyresvärdens vägnar alla uppgifter i anslutning till uthyrningen från början till slut. Till tjänsterna hör att bekanta sig med bostaden, bedömning av hyresnivån, fotografering av bostaden, marknadsföring, visningar, utredning av bostadssökandenas bakgrund, avtalsförhandlingar, utarbetande av hyresavtal, kontroll att det ställs säkerhet för hyran, överlåtelse av nycklar samt en extra borgensförbindelse för hyresbetalningen under det första året.

Vuokraturva utreder de bostadssökandes bakgrund synnerligen noggrant. Till processen hör bland annat följande steg: kontroll av kreditupplysningar från Asiakastieto Oy, vid behov kontakt med tidigare hyresvärdar, utredning av arbetssituation och arbetshistoria samt en personlig intervju. De sökande som uppfyller kriterierna föreslås för hyresvärden, som i sista hand fattar beslutet om uthyrning.

Vuokraturva bär också ansvar för kvaliteten i sitt arbete. Förutom normal hyressäkerhet får du en Vuokraturva-sopimus förbindelse, dvs. en extra borgen för det första årets hyresbetalning. Borgen ingår i det normala förmedlingsarvodet (1,24 gånger månadshyran), den debiteras alltså inte separat.

Man hyr själv ut bostaden

Om du vill hyra ut din bostad själv, bör du vara mycket försiktig. Det är ytterst viktigt att du undersöker den sökandes bakgrund och kredituppgifter, eftersom lagstiftningen skyddar hyresgästen efter att denne flyttat in, även om han/hon inte sköter sina åligganden. För att kunna vräka en hyresgäst behövs alltid ett domslut.

Det är vanligt att personer som skött sina tidigare hyresförhållanden dåligt tar kontakt direkt med bostadsägarna eller själva annonserar i tidningen, eftersom de vet att en professionell förmedlare skulle uppdaga deras bakgrund. Däremot anlitar goda hyresgäster gärna en förmedlare, eftersom de får gratis tjänster från förmedlaren, som hjälper dem att hitta en bostad.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och föra statistik. Mer information »Godkänn »