Lag om hyra av bostadslägenhet

1 kap – Allmänna stadganden
2 kap – Bostadslägenhets användning, skick och underhåll
3 kap – Hyrans storlek
4 kap – Betalning av hyran
5 kap – Byte av hyresvärd
6 kap – Överlåtelse av hyresrätt och fortsättande av hyresförhållande
7 kap – Uppsägning av hyresavtal
8 kap – Hävande och förfall av hyresavtal
9 kap – Flyttning från bostadslägenhet
10 kap – Uthyrning i andra hand av bostadslägenhet
11 kap – Underuthyrning av bostadslägenhet
12 kap – Arbetsbostad
13 kap – Ikraftträdelsestadganden

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och föra statistik. Mer information »Godkänn »