Asunnon puutteellisuus ja vuokranalennukset

Vuokralaisen on ilmoitettava kirjallisesti vuokranantajalle huoneistossa ilmenevistä vioista tai muista puutteista. Mikäli vika tai puute uhkaa asunnon tai kiinteistön kuntoa tai näiden rakenteita, ilmoitus on tehtävä heti. Vuokranantajan olisi hyvä vahvistaa vastaanottaneensa vuokralaisen ilmoitus.

Mikäli vuokralainen havaitsee huoneistossaan sellaisen vian, joka voi aiheuttaa vahingon, on hänen ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin vahingon estämiseksi. Tämä voi tarkoittaa suojaustoimia tai ilmoitusta viranomaiselle, yhtiön edustajalle tai vuokranantajalle. Mikäli vuokralainen laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa tai suojaustoimet, hän vastaa vahingosta siltä osin kuin vahingon laajeneminen on johtunut hänen laiminlyönnistään.

Lain mukaan, jos puutteen poistaminen on vuokranantajan vastuulla, tulee tämän käynnistää korjaaminen kohtuullisessa ajassa. Mikäli puutteellisuudella on kuitenkin olennainen merkitys huoneiston käytölle, korjaus tulee käynnistää viivytyksettä. Korjaus tulee suorittaa vuokralaiselle mahdollisimman vähän haittaa aiheuttavasti.

Mikäli huoneisto on asumiskelvoton, joutuu vuokralainen muuttamaan pois huoneistosta. Tällaisesta huoneistosta vuokralainen ei ole velvollinen maksamaan vuokraa, ellei asuntoa tai siihen liittyviä varastotiloja käytetä vuokralaisen irtaimiston säilyttämiseen. Tällöin vuokralainen on velvollinen maksamaan niin sanottua varastointivuokraa. Mikäli vuokralainen on aiheuttanut huoneiston asumiskelvottomuuden omalla toiminnallaan, on hän velvollinen maksamaan asunnostaan vuokraa. Asumiskelvottomuutta tulee arvioida puolueettomasti riippumatta vuokralaisen henkilökohtaisesta tilanteesta. 

Puutteellisessa kunnossa olevasta tai vain osittain käytössä olevasta huoneistosta vuokralainen maksaa tältä ajalta vain osittaista eli alennettua vuokraa. Lain mukaan vuokralaisella on aina oikeus saada kohtuullinen vuokranalennus, paitsi jos vuokralainen on itse aiheuttanut vahingon asunnolle. Oikeus alennukseen syntyy siitä ajankohdasta, kun puutteesta on ilmoitettu vuokranantajalle tai vuokranantaja on muutoin tullut tietoiseksi puutteesta. Alennuksen määrään vaikuttaa erityisesti haitan määrä ja kesto. Vuokralaisella on oikeus vuokranalennukseen riippumatta siitä, onko puutteen korjaamisesta vastuussa vuokranantaja vai asunto-osakeyhtiö.

Vuokranantajalla ei ole velvollisuutta järjestää vuokralaiselle sijaisasuntoa puutteellisuuden vuoksi. Mikäli vuokranantaja tarjoaa sijaisasunnon, saa vuokralainen valita, ottaako hän käyttöönsä vuokranantajan osoittaman asunnon. Mikäli vuokralainen ottaa sijaisasunnon käyttöönsä, maksaa hän tästä sovittua vuokraa.

Vuokralaisella on oikeus vuokranalennukseen riippumatta siitä, onko vuokranantaja aiheuttanut puutetta. Sen sijaan oikeus vahingonkorvaukseen syntyy vain, jos vuokranantaja on tahallisesti, laiminlyönnillään tai huolimattomuudellaan aiheuttanut vahingon.

Käytämme evästeitä käyttökokemuksen parantamiseen ja tilastoimiseen. Haluan lisätietoja »Hyväksy »