Vakuus

Usein vuokrasopimuksessa sovitaan vakuudesta. Vuokralaisen toimittaman vakuuden on tarkoitus turvata niin vuokranmaksua, huoneiston huolellista hoitamista kuin muitakin vuokrasuhteeseen liittyviä velvollisuuksia. Selkeyden vuoksi vuokrasopimukseen on hyvä kirjata, että vakuus annetaan kaikkien sopimuksesta johtuvien velvoitteiden täyttämisen turvaamiseksi. Vakuuden toimittamiselle on hyvä sopia ajankohta, joka on ennen huoneiston hallinnan ja avainten luovutusta. Vuokranantajan on säilytettävä vakuutta huolellisesti ja sen on oltava erotettavissa vakuudenhaltijan muusta omaisuudesta koko vuokrasuhteen ajan. Rahavakuudelle mahdollisesti kertyvästä korosta tulee sopia vuokrasuhteen alussa. Riippumatta siitä, onko vakuutta siirretty omistajan vaihdostilanteissa ostajalle, kulloinenkin vuokranantaja vastaa aina vuokrasopimuksen mukaisen vakuuden palauttamisesta vuokralaiselle.

Lain mukaan vuokralaisen ja/tai vuokranantajan asettaman vakuuden enimmäismäärä on kolmen kuukauden vuokraa vastaava määrä. Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisun (KKO: 2017:91) mukaan lain mukainen vakuuden enimmäismäärä ei kuitenkaan rajoita kolmannen osapuolen antamaa takausta.

Laki antaa myös mahdollisuuden siihen, että vuokranantaja asettaa vakuuden.

Mikäli perusteita vakuuden käyttämiseen ei ole, on vakuus palautettava täysimääräisenä viivytyksettä, kun vuokrasuhde on päättynyt. Tämä edellyttää, että huoneiston avaimet on luovutettu, huoneisto ja siihen liittyvät tilat siivottu, ja huoneistossa on tehty mahdollinen kuntotarkastus, ellei muuta ole sovittu.

Jos vuokranantajalla on perusteita pidättää osa vakuudesta, on erotus palautettava vuokralaiselle viivytyksettä. Vakuuden pidättämisestä ja sen syistä on ilmoitettava vuokralaiselle myös viivytyksettä kirjallisesti vuokralaisen ilmoittamaan osoitteeseen. Vuokralaiselle tulee myös lähettää kirjallinen erittely syntyneistä kustannuksista. Vakuutta voidaan pidättää arvion mukaan ilman viivästyskorkoseuraamusta, kunhan toimii todellisten kulujen selvittämisen kanssa ripeästi.

Vakuudesta voidaan pidättää vain ne kohtuulliset kulut, jotka vuokralaisen laiminlyöntien johdosta ovat vuokranantajalle tosiasiallisesti aiheutuneet. Vuokralainen ei kuitenkaan ole vastuussa esimerkiksi pienehköistä naarmuista, kolhuista tai muista vastaavista tavanomaisesta kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista, joita on käsitelty tarkemmin Asuinhuoneiston tavanomainen kuluminen ja asunnon siivous -ohjeessa. Vuokralaisella ei ole oikeutta vakuuteen vedoten jättää viimeisiä vuokria maksamatta.

Käytämme evästeitä käyttökokemuksen parantamiseen ja tilastoimiseen. Haluan lisätietoja »Hyväksy »