Vuokra ja vuokran tarkistukset ara-vuokrasuhteissa

ARA-vuokra-asunnoissa, joiden vuokra määräytyy omakustannusperusteisesti, ei vuokria voi lain mukaan määritellä tai korottaa vapaasti. Omakustannusperusteinen vuokranmääritys tarkoittaa, että kaikki vuokranmääräytymisyksikön menot katetaan vuokratuloilla. Tämä johtaa siihen, että yhden vuokralaisen laiminlyötyä vuokranmaksunsa, vaje ohjautuu muiden vuokralaisten maksettavaksi. Tästä johtuen vuokranantajan tulee viipymättä puuttua vuokranmaksun laiminlyönteihin.

ARA-vuokrasuhteessa vuokranantajan on ilmoitettava vuokrankorotuksesta kirjallisesti. Ilmoituksesta on käytävä ilmi  korotuksen  peruste  ja uusi  vuokra. Korotettu vuokra tulee voimaan aikaisintaan kahden kuukauden kuluttua vuokranantajan ilmoituksesta. Mikäli osapuolet ovat sopineet erikseen laskutettavista etuuksista, kuten käyttökorvauksesta esimerkiksi vesimaksun osalta, ei vuokralaiselle tarvitse erikseen ilmoittaa korotuksesta, joka perustuu kulutuksen kasvuun tai huoneistossa asuvien henkilöiden lukumäärään.

Käytämme evästeitä käyttökokemuksen parantamiseen ja tilastoimiseen. Haluan lisätietoja »Hyväksy »