Vuokrasopimuksen purkaminen

Irtisanomisen lisäksi vuokrasopimus voi päättyä jommankumman osapuolen purettua vuokrasopimuksen. Purkaminen on mahdollista tilanteessa, jossa toinen osapuoli on tehnyt merkittävän sopimusrikkomuksen. Sekä toistaiseksi voimassa oleva että määräaikainen vuokrasopimus voidaan purkaa, mikäli sopimuksen purkamiselle on lain mukainen purkuperuste.

Purkamisilmoitus on toimitettava vuokrasuhteen toiselle osapuolelle kirjallisesti ja todisteellisesti. Ilmoituksessa on mainittava purkamisperuste ja vuokrasuhteen päättymisen ajankohta. Sopimus voidaan purkaa välittömästi ilmoituksen tiedoksiannosta lukien tai jostain ilmoitettavasta myöhemmästä päivästä lukien. Purkamisilmoituksesta käy myös haaste, jossa vuokrasuhde vaaditaan purettavaksi.

Vuokralaisella on oikeus purkaa sopimus esimerkiksi silloin, jos hänen tai hänen perheenjäsenensä terveydelle aiheutuu ilmeistä vaaraa huoneiston käyttämisestä, jos huoneiston hallinnan luovutus viivästyy olennaisesti sekä jos vuokranantaja laiminlyö olennaisen puutteen korjaamisen tai muutoin ryhtyy merkittäviin korjaustöihin.

Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus, jos vuokralainen laiminlyö vuokran maksamisen. Perusteeksi riittää  2 kuukauden vuokrien maksamatta jättäminen. Vuokranantaja voi purkaa vuokrasopimuksen myös silloin, jos vuokraoikeus siirretään tai huoneisto tai sen osa muutoin luovutetaan toisen käytettäväksi lain vastaisesti tai sovittu vakuus jätetään asettamatta. Tässä kappaleessa mainituissa tilanteissa ei tarvitse ensin varoittaa vuokralaista, vaan vuokrasopimus voidaan purkaa heti.

Varoitusta edellyttäviä vuokranantajan purkamisperusteita ovat seuraavat:

  1. Huoneistoa käytetään muuhun tarkoitukseen tai muulla tavalla kuin sopimuksessa on sovittu.
  2. Vuokralainen tai hänen vieraansa viettävät huoneistossa häiritsevää elämää.
  3. Vuokralainen hoitaa huoneistoa huonosti.
  4. Vuokralainen rikkoo sitä, mitä terveyden tai järjestyksen säilyttämiseksi on säädetty tai määrätty.

Mikäli vuokralainen on edellä 2 tai 4 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa menetellyt erittäin moitittavalla tavalla, ei varoitusta tarvita. Varoitus on annettava tiedoksi todisteellisesti. Varoituksen tarkoituksena on antaa vuokralaiselle mahdollisuus oikaista käytöksensä. Jos oikaisu tapahtuu, vuokranantajalla ei ole enää oikeutta vuokrasopimuksen purkamiseen.

Käytämme evästeitä käyttökokemuksen parantamiseen ja tilastoimiseen. Haluan lisätietoja »Hyväksy »