Rekisteriseloste

Vuokraturva Oy:n asiakastietokanta
REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ
Vuokraturva Oy
Y-tunnus 1543822-4, Kaupparekisterinumero 764.775
Ilmalankuja 2 L
00240 Helsinki

Rekisteriasioita hoitava henkilö:

Timo Metsola
puhelin 09 6877 550
timo.metsola@vuokraturva.fi

REKISTERIN NIMI
Vuokraturva Oy:n asiakastietokanta

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Asiakassuhde.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan, kehittämiseen
ja markkinointiin. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan henkilötietolakia.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

Rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, osoite, kieli, ikä
Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tuotteet ja palvelut, niiden käyttämispäivä, palvelun myyjätiedot
Lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
Mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot
Tapahtumatiedot
Henkilötunnus luotettavaa tunnistamista varten
Vuokralaisen taloudelliset tiedot vuokranmaksukyvyn arvioimista varten

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilötietoja kerätään rekisteröitymisen yhteydessä, palveluita käytettäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestörekisteristä ja Suomen Suoramarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekisteristä sekä muista vastaavista rekistereistä.

TIETOJEN LUOVUTUS
Vuokraturva Oy voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimisissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUS
Rekisterin käyttöoikeus edellyttää asiakastietokannan pääkäyttäjän myöntämää käyttäjätunnusta. Pääkäyttäjä määrittää myös käyttäjille myönnettävän käyttöoikeustason. Sovelluksen käynnistäminen edellyttää henkilökohtaista salasanaa. Rekisterin käyttöä ja sisäänkirjautumisia valvotaan.

Tiedot kerätään palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt. Vuokraturva Oy:n tiloissa, joissa tietoja käsitellään ja säilytetään, voi liikkua vain tietojen käyttämiseen oikeutettu henkilökunta.

TARKASTUSOIKEUS
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Vuokraturva Oy
Timo Metsola
PL 41
00101 HELSINKI

Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää osoitteessa:

Ilmalankuja 2 L
00240 HELSINKI