Ilmoittajansuojelu ja sisäinen ilmoituskanava

1.1.2023 Suomessa voimaan tullut ilmoittajansuojelulaki, laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta (1171/2022), edellyttää väärinkäytöksistä ilmoittavien henkilöiden suojelua. Laki perustuu syksyllä 2019 voimaan tulleeseen EU-direktiiviin (ns. whistleblowing-direktiivi).

Laki luo raamit sille, miten väärinkäytöksistä tai lainvastaisesta toiminnasta voi ilmoittaa ja millaista suojelua ilmoittajalle annetaan. Laki veloittaa kaikki yli 50 työntekijää työllistävät yritykset perustamaan ilmoituksia varten sisäisen ilmoituskanavan. Lain nojalla suojeltavien ilmoittajien piiriin kuuluvat muun muassa yrityksen nykyiset ja entiset työntekijät, vuokratyöntekijät sekä harjoittelijat. 

Vuokraturvan sisäinen ilmoituskanava toimii Juuriharja Consulting Groupin palvelimella nimeltä First Whistle -ilmoituskanava eikä se ole osa Vuokraturvan verkkosivuja.

Siirry Vuokraturvan ilmoituskanavaan: https://firstwhistle.fi/vuokraturva

Ennen ilmoituksen laatimista kannattaa kuitenkin perehtyä Juuriharja Consulting Groupin laatimiin ohjeisiin ilmoituksen tekijälle: https://www.juuriharja.fi/whistleblowing-ilmoittajalle-faq

Saman ilmoituskanava-sivun kautta pääset tekemään ilmoituksen, palaamaan tekemääsi ilmoitukseen ja kommunikoimaan ilmoituksen käsittelijöiden kanssa. Saat ilmoituskanava-palvelun kautta tiedon ilmoituksen vastaanottamisesta seitsemän päivän kuluessa sen vastaanottamisesta. Vuokraturva Oy:n ilmoituskanavan kautta jätettyjen ilmoitusten käsittelyyn osallistuvat seuraavat henkilöt: Hanna Häkli, hallintovastaava, Katja Ekholm, palvelujohtaja ja Timo Metsola, toimitusjohtaja. Ilmoitukset käsitellään huolellisesti ja niiden käsittelyn perusteella päätetään mahdollisista jatkotoimista. Saat palautteen ilmoituksen käsittelijöiltä First Whistle -palvelun kautta kolmen kuukauden kuluessa vastaanottoilmoituksen toimittamisesta. 

Vuokraturvan tietosuojaselosteesta löydät tietoa siitä, miten henkilötietoja käsitellään ilmoituskanavan kautta tehtyjen ilmoitusten osalta. Jos sinulla on kysyttävää ilmoituskanavan tietosuoja-asioista, voit olla yhteydessä Hanna Häkliin: hanna.hakli@vuokraturva-yhtiot.fi

Oikeuskansleri ylläpitää keskitettyä viranomaisten ilmoituskanavaa, joka löytyy osoitteesta: https://turvaviesti.gov.fi/ilmoituskanava-rapporteringskanal Jos yrityksellä on sisäinen ilmoituskanava, ilmoitus tulisi kuitenkin tehdä ensisijaisesti yrityksen omaan ilmoituskanavaan.