Ilmoitus asunnon vuokrasopimuksen irtisanomisesta

Kohteen tiedot

Vuokranantaja

Vuokralainen

Irtisanon vuokrasuhteen tällä päivämäärällä.

Allekirjoitus

Lomakkeen täyttöön liittyviä ohjeita:
Sekä vuokranantaja että vuokralainen voivat käyttää tätä samaa pohjaa vuokrasuhteen irtisanomiseen. Irtisanova osapuoli täyttää, tulostaa ja allekirjoittaa irtisanomisilmoituksen ja toimittaa sen todistettavasti toiselle osapuolelle. Ilmoitukseen syötetyt tiedot eivät tallennu Vuokraturvan asiakastietojärjestelmään eikä niitä lähetetä eteenpäin. Vuokralaisen irtisanoessa vuokrasuhteen irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi. Vuokranantajan irtisanoessa vuokrasuhteen irtisanomisaika on kolme kalenterikuukautta, jos vuokrasuhde on kestänyt alle vuoden, ja muussa tapauksessa kuusi kalenterikuukautta. Mikäli vuokrasopimuksessa on sovittu ensimmäisestä mahdollisesta irtisanomisajan alkamispäivästä, irtisanomisaika voi alkaa kulua aikaisintaan tuosta päivästä lukien. Vuokranantajan on ilmoitettava syy asunnon irtisanomiselle, mutta vuokralaisen ei.