Blogi

Here to help

Asuntomarkkinoilla on kivi kengässä

Vanhojen aiemmin solmittujen vuokrasuhteiden vuokrat nousevat edelleen todella selvästi inflaatiota nopeammin. Tämä hiertää vuokralaisia, ja maksuvaikeudet ovat kasvussa.

Samaan aikaan uusien nyt solmittavien vuokrasuhteiden vuokrat ovat laskussa. Vuokralaiselle tämä on mieleen, kun jatkuvasti kallistuvan vuokra-asunnon voi vaihtaa halvempaan. Vuokranantajalle taas on pettymys, kun irtisanoutuvan vuokralaisen tilalle ei välttämättä saada uutta vuokralaista samalla vuokralla.

Tilanne, jossa vanhojen vuokrasuhteiden vuokrat nousevat ja uusien vuokrasuhteiden vuokrat laskevat, on ristiriitainen, ja kertoo siitä, että kaikki vanhojen sopimusten vuokrankorotukset eivät ole terveellä pohjalla. Korotusten myötä vanhojen aiemmin solmittujen sopimusten vuokrat voivat nousta yli nykyisten uusien vuokrasopimusten markkinavuokratasojen. Kun niin käy, vuokrankorotusehto on määritelty väärin.

Samaan aikaan asuntokaupassa jatkuu tasapainoilu ennätysmatalien korkojen asuntokauppaa kiihdyttävän vaikutuksen ja synkän taloustilanteen asuntokauppaa jarruttavan vaikutuksen kesken. Markkinoilla on ristikkäin positiivisia merkkejä ja toisaalta tulevaan hintakehitykseen liittyvää levottomuutta. Tämä näkyy tunnelmien aaltoiluna ja heilahteluina kuukaudesta toiseen. Yllättävän vilkasta kuukautta voi seurata yllättävän hiljainen kuukausi, ja päinvastoin.

Asuntomarkkinoiden tämänhetkistä tunnelmaa voi kuvata yleisesti sanomalla, että sopimuksia syntyy ja asiat etenevät, mutta koko ajan on kivi kengässä.

Vanhojen ja uusien vuokrasopimusten vuokrien kehityksen ristiriitaisuus ja toisaalta matalien korkojen ja synkän taloustilanteen välinen ristiveto hiertävät joka askeleella. Sen seurauksena asuntomarkkinat eivät toimi täydellä teholla.

Asuntomarkkinoiden kehitystä loppuvuonna on ristiriitojen takia vaikea ennustaa.

Timo Metsola
hallituksen puheenjohtaja
Vuokraturva