Blogi

Here to help

Koti tavallisille ihmisille

Vuokra-asumisen suosio on Suomessa nousussa. Vuokralaiset haluavat toimivilta vuokramarkkinoilta monimuotoisia asuntoja erilaisilla varustetasoilla. Kaikilla perheillä pitää olla mahdollisuus valita elämäntilanteeseensa parhaiten sopiva asumismuoto. Perheet haluavat laadukkaita ja terveitä asuntoja. Ympäristölliset arvot ovat nousussa, näihin kuuluvat: turvallinen ja vihreä ympäristö, sekä ekologiset ja kestävät rakennusmateriaalit. Valtiota tarvitaan suunnannäyttäjäksi ekologisessa rakentamisessa.

Tilastojen mukaan kiinteistöjen korjauskustannukset ovat nousseet, korot ovat nousussa ja asuntojen kysyntä kasvaa tarjontaa nopeammin.

Erityisesti pääkaupunkiseudulla vapaarahoitteisten uusien vuokrasuhteiden lähtövuokrat ovat selkeästi nousseet ansiotasoa jyrkemmin. Pitkäaikaisissa vuokrasuhteissa on asumiskustannusten nousu ollut maltillisempaa ja ennustettavampaa.

Uusien vuokra-asuntojen rakentaminen on lähes pysähtynyttä. Pääkaupunkiseudulla tuotanto on pienentynyt 2000-luvun alun 10 000 asunnosta 2 600 aloitettuun asuntoon viimeisen neljän vuoden aikana. Vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja on edelleen rakennettu varsin vähän, joten vuokramarkkinoille uustuotannon kautta syntyvä tarjonta, on ollut aiempia vuosia vähäisempää. Valtion on pikaisesti esitettävä toimia, joilla vuokra-asuntojen tuotanto saadaan jälleen käyntiin.

Asumiskustannukset Suomessa ja erityisesti pääkaupunkiseudulla ovat korkeat. Jos työmarkkinoiden edellytetään toimivan, pitää markkinoilla olla riittävästi asuntoja tarjolla hinnalla, josta palkkatyötä tekevä selviää vuokrasta ilman asumistukea.

Mediassa usein julkistetut isot vuokrankorotukset eivät tosiasiassa ole edes vuokranantajan etu. Korkeat korotukset johtavat helposti siihen, että vuokra-asunnoissa vaihtuvuus kiihtyy, joka lisää vuokranantajan kuluja. Usein koviin korotuksiin liittyy omistajan vaihtuminen, jolloin uudella omistajalla on käsissään korjausvelkainen kiinteistö, jossa vuokrat ovat olleet vuosia alakantissa ja korjaukset laiminlyöty. Hyvätasoisten ja terveiden vuokra-asuntojen tarjonta edellyttää kiinteistön kunnosta huolehtimista.

Tällainen tilanne on vaikea molemmille osapuolille. Tässä tilanteessa vuokralaisia pelottaa asumiskustannusten kehittyminen eli vuokrannousu. Vuokranantaja taiteilee samanaikaisesti korotuspaineiden ja korjausrakentamisen tasapainon löytämiseksi.

Anne Viita
toiminnanjohtaja
Vuokralaisten Keskusliitto ry
www.vuokralaistenkeskusliitto.fi