Blogi

Here to help

Lesbo- ja homoparien asema vuokramarkkinoilla helpottanut

Samaa sukupuolta olevan pariskunnan muutto yhteiseen vuokra-asuntoon on asiana arkipäiväistynyt. Kehitys näyttää liittyvän yleiseen asennemuutokseen, joka on mahdollistanut esimerkiksi sen, että edellisen presidentinvaalin toiselle kierrokselle päässeistä ehdokkaista toinen oli homoseksuaali. Arkipäivän tasa-arvon näkökulmasta on tärkeää, että tämä asennemuutos on ulottunut myös asuntomarkkinoille.

Vielä 90-luvulla samaa sukupuolta oleva pariskunta asunnonhakijoina herätti usein vuokranantajissa hämmentyneitä tunteita ja synnytti kautta rantain esitettyjä kysymyksiä, joissa kiertoilmauksilla pyrittiin selvittämään suhteen luonnetta. Omien kokemusteni mukaan vuokranantajat eivät pääsääntöisesti toimineet mitenkään tietoisen syrjivästi, mutta eivät yksinkertaisesti vaan tienneet, kuinka suhtautua asiaan. Tämä hämmennys näkyi erityisesti iäkkäimmän vuokranantajasukupolven reaktioissa.

Nykyään asialla ei useimmissa tapauksissa tunnu olevan enää mitään merkitystä. Hieman byrokraattisesti nimetty rekisteröity parisuhdekin rinnastuu asuntomarkkinoiden arjessa jo hyvin pitkälti avioliittoon. Vaikka vuokralaisten seksuaalinen suuntautuminen ei vuokranantajalle edes kuulu, osa asunnonhakijoista kertoo asiasta ja tilanteestaan oma-aloitteisesti. Syrjimisen sijaan nykyisin suurin osa vuokranantajista haluaa paremminkin osoittaa juuri päinvastaista. Niin perustavanlaatuinen asenteiden muutos on tapahtunut, että seksuaaliseen vähemmistöön kuuluminen saattaa jossain tilanteessa olla jopa kilpailuetu vuokra-markkinoilla.

Silti edelleen tulee tilanteita, joissa vuokralaisiksi hakevien elämäntilanteen hahmottaminen vaatii varsinkin iäkkäämmältä vuokranantajalta hieman sulattelua. Tällainen tilanne voi tulla vastaan esimerkiksi silloin, kun uusioperheessä on kaksi äitiä sekä liuta näiden kahden äidin aiemmin tahoillaan saamia lapsia. ”Kai tämä on tätä nykyaikaa”, tuli eräs iäkäs vuokranantaja huokaisseeksi, mutta hyväksyi kyllä vuokralaiset.

Vuokramarkkinoiden ammattilaisten tehtävä on pyrkiä edesauttamaan sitä, että ketään ei vuokramarkkinoilla sukupuolisen suuntautumisen perusteella syrjitä, mutta ei myöskään suosita. Siitä aidossa tasa-arvossa on kysymys.

Tämä tasa-arvo on ratkaisevasti parantunut viime vuosikymmeninä vuokramarkkinoilla. Edelleen on valitettavasti kuitenkin eroa sillä, asuuko suuressa kaupungissa vai ei. Mitä pienemmälle paikkakunnalle mennään, sitä enemmän työtä aidon tasa-arvon eteen vielä jäljellä on.

Timo Metsola
Hallituksen puheenjohtaja
Vuokraturva