Blogi

Here to help

Opiskelijoiden asumistuen muutos: Vuokraturva vastaa Kelan pääjohtajan kommentteihin

Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen vastasi tänään tiedotteellaan Vuokraturvan huoleen siitä, että opiskelijoiden asumistuen muutos kiihdyttää kestämättömästi asumistukikustannusten kasvua.

Vuokraturva varoitti eilen asiasta, koska opiskelijoiden asumistuen muutos ohjaa opiskelijoita pois edullisista kimppakämpistä, joissa asumisen tukeminen olisi yhteiskunnalle halvinta. Muutos ohjaa opiskelijat vuokraamaan yksiöitä ja jopa kaksioita, joihin asumistukea saa hankaluuksitta ja paljon enemmän kuin ennen. Samalla kysyntää ohjautuu pois isoista yhteiskäytössä olevista vuokra-asunnoista, joita on hyvin tarjolla, kohdistumaan pieniin vuokra-asuntoihin, joista on pulaa.

Tiedotteessaan pääjohtaja Aaltonen toteaa, että ”Kela on käynnistänyt sosiaaliturvan uudistamiseen liittyvän valmistelun siitä, miten sosiaaliturvaa yhdenmukaistetaan. Yksi kohde on yhtenäisen perhekäsitteen käyttäminen eri etuuksissa. Lopulta kaikki on kiinni lainsäätäjistä, joiden tahtoa Kela etuuksien osalta toimeenpanee.”

Vuokraturvan tuotua varoituksensa eilen julkisuuteen, eduskunnan ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Satu Hassi kertoi Vuokraturvan Timo Metsolalle oman näkemyksensä tilanteesta seuraavasti: ”Jaan huolenne. Eduskunnan ympäristövaliokunta kiinnitti asiaa koskevassa mietinnössään huomiota tähän asiaan ja totesi, ettei kimppa-asumista pidä tehdä vähemmän houkuttelevaksi. Kela ei tästä näköjään ole piitannut, ja itsekin olen ajatellut, että juuri noin tulee käymään, opiskelijat lakkaavat vuokraamasta kimppakämppiä, mikä johtaa yksiöiden kysynnän, hinnan ja vuokrien nousuun.”

Kela maksoi vuonna 2016 asumistukia 1,9 miljardia euroa. Summa on 11 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Ruokakuntia, jotka saivat yleistä asumistukea, oli vuoden 2016 lopussa 267 400, ja määrä oli ennätyksellisen suuri. Kelan maksamien asumistukien piirissä oli vuoden lopussa lähes 860 000 henkilöä. (lähde: www.kela.fi/-/yleista-asumistukea-maksettiin-vuonna-2016-yli-miljardi-euroa)

Kun asumistuesta keskustellaan, kysymys on todella suuren mittaluokan asiasta. Niin käytettyjen yhteiskunnan varojen, tuesta riippuvaisten henkilöiden lukumäärän kuin asuntomarkkinoiden tasapainonkin kannalta.

Kun sekä Kelan että eduskunnan asiantuntevat ja arvovaltaiset edustajat ilmaisevat syntyneen tilanteen vaativan korjaustoimia, ei tarvitse sitä puolta miettiä. Nyt täytyy nopeasti ja hyvässä yhteistyössä asetuksia antavan hallituksen kanssa sopia, miten asia korjataan. Lainsäädännön muuttaminen on hidasta, mutta asetuksilla voidaan onneksi nopeasti ja kätevästi paikata räikeimpiä epäkohtia.

***

Lopuksi haluan nostaa esiin asian, jota ei juuri ole julkisuudessa huomioitu. 

Keskustelu käy nyt kiivaana siitä, että kun opiskelijat muutoksen myötä tulivat yleisen asumistuen piiriin, opiskelijoiden kysyntää ohjautuu pois isoista yhteiskäytössä olevista vuokra-asunnoista, joita on hyvin tarjolla ja joissa selviää pienellä yhteiskunnan tuella. Ja lisäkysyntää ohjautuu kohdistumaan pieniin vuokra-asuntoihin, joista on pulaa ja joissa asumiseen tarvitaan selvästi suurempaa yhteiskunnan tukea.

Se on kuitenkin jäänyt toistaiseksi vähälle huomiolle, että tämä yleisen asumistuen vinouttava ja edullisten asumismuotojen etsimistä vähentävä vaikutus ei koske pelkkiä opiskelijoita. Se koskee kaikkia yksin asuvia yleistä asumistukea saavia suomalaisia. Ruokakunta-käsitteen vanhanaikainen ymmärtäminen käytännössä estää heidänkin asumisensa sekä heille itselleen että yhteiskunnalle edullisissa kimppakämpissä, vaikka omaa halua olisi. Ei ihme, että asumistukikulut kasvavat huimaa vauhtia.

Timo Metsola

hallituksen puheenjohtaja
puh. 010 2327 300
www.vuokraturva.fi
www.myyntiturva.fi

 

Lähettäjä: viestinta@kela.fi 
Lähetetty: 4. elokuuta 2017 12:02


Kela seuraa tarkasti asumistukiuudistuksen vaikutuksia

Vuokraturvan hallituksen puheenjohtaja Timo Metsola kritisoi 3.8. opiskelijoiden asumistuen muutosta ja vaatii ruokakunnan käsitteen tarkistamista mahdollisimman nopeasti. Metsolan mukaan muutos kiihdyttää asumistukikustannusten kasvua. 

Opiskelijat siirtyivät yleisen asumistuen piiriin 1.8.2017. Valtaosa opiskelijoista hyötyy uudistuksesta. Sen myötä tuki kohdentuu entistä tarkemmin niille opiskelijoille, joilla on pienet tulot suhteessa asumismenoihin.

Kela seuraa tarkasti tutkimuksen avulla lakimuutoksen vaikutuksia asumistukeen ja laajemmin koko sosiaaliturvaan. 

Eri etuuksissa on erilaisia perhekäsitteitä, jotka eivät vastaa tämän päivän tarpeisiin. Useisiin etuuslakeihin tarvittaisiin yksilö-, perhe- tai ruokakuntakäsitteen uudistamista ja yhdenmukaistamista etuudesta toiseen siirryttäessä. Kela on tuonut asiaa säännöllisesti esille, viimeksi kun päätettiin opiskelijoiden siirtymisestä yleiseen asumistukeen.

Kela on käynnistänyt sosiaaliturvan uudistamiseen liittyvän valmistelun siitä, miten sosiaaliturvaa yhdenmukaistetaan. Yksi kohde on yhtenäisen perhekäsitteen käyttäminen eri etuuksissa. Lopulta kaikki on kiinni lainsäätäjistä, joiden tahtoa Kela etuuksien osalta toimeenpanee. 

Elli Aaltonen, pääjohtaja
Kela


Lähettäjä: Timo Metsola
Lähetetty: torstaina 3. elokuuta 2017 9.32

Aihe: VUOKRATURVA: Muutos opiskelijoiden asumistukeen on maksettavan asumistuen kokonaismäärän kannalta suorastaan painajaismainen

Vuokraturvan markkinakommentit:

Yksiöiden kysyntä vuokramarkkinoilla on edelleen suurempaa kuin tarjonta. Tämä näkyy yksiöiden vuokrien nousuna ja siinä, että moni vuokralainen joutuu tyytymään asuntoon, joka ei kaikilta osin vastaa hänen tarpeitaan.

Kaksioiden runsas uudisrakentaminen on lisännyt kaksioiden tarjontaa paikoin jopa yli kysynnän. Asuntosijoittajan näkökulmasta kaksion vuokraamiseen liittyy siksi nyt keskimäärin selvästi enemmän toteutuvaan vuokratasoon ja tyhjiin kuukausiin liittyvää epävarmuutta kuin yksiön vuokraamiseen. Tämä on tehnyt yksiöistä sijoittajille entistäkin kiinnostavampia sijoituskohteita ja nostanut yksiöiden varsin kovia kauppahintoja entisestään.

Suurempia vuokra-asuntoja on tarjolla hyvin ja vaihtoehtoja runsaasti.

Opiskelijat siirtyivät elokuun alusta opiskelijoiden asumislisän piiristä yleisen asumistuen piiriin. Tämä muutos jopa tuplasi tuen, jota yksittäinen opiskelija voi asumiseensa saada. Samalla muutos tiukensi asumistuen saamista kimppa-asunnoissa, koska kämppikset tulkitaan herkästi samaan ruokakuntaan kuuluviksi ja toisen tulot vievät toisen tuet. 

Ottaen huomioon Kelan arvovaltaisesti pääjohtaja Elli Aaltosen ja hänen edeltäjänsä Liisa Hyssälän suulla viimeisen vuoden aikana esittämän huolen maksetun asumistuen määrän kestämättömän nopeasta kasvusta, tällainen muutos opiskelijoiden asumistukeen on maksettavan asumistuen kokonaismäärän kannalta suorastaan painajaismainen.

Opiskelijoiden asumistuen muutos ohjaa opiskelijoita pois edullisista kimppakämpistä, joissa asumisen tukeminen olisi yhteiskunnalle halvinta. Muutos ohjaa opiskelijat vuokraamaan yksiöitä ja jopa kaksioita, joihin asumistukea saa hankaluuksitta ja paljon enemmän kuin ennen. Samalla kysyntää ohjautuu pois isoista yhteiskäytössä olevista vuokra-asunnoista, joita on hyvin tarjolla, kohdistumaan pieniin vuokra-asuntoihin, joista on pulaa.

Hyvin alkeellinenkin syy-seuraus -suhteiden hahmottaminen paljastaa, että tällainen muutos kiihdyttää väistämättä asumistukikustannuksien ennestäänkin kestämättömän nopeaa kasvua. Onkin yllättävää, että Kela ei ole tiettävästi edes yrittänyt huolehtia siitä, että Suomessa vielä kovin vanhanaikaisesti ymmärretyn ruokakunta-käsitteen merkitystä olisi samalla päivitetty tämän muutoksen yhteydessä.

Yhteiskunnan edun mukaista olisi kannustaa opiskelijoita edullisiin asumismuotoihin, joissa asumiseen he tarvitsevat vain pientä kuukausittaista tukisummaa. Usean asukkaan kimppakämppä on juuri tällaista asumista. Omassa yksiöissä asumisesta joutuu maksamaan jopa tuplat verrattuna kimppakämpässä asumiseen. Ja kaksiosta vielä enemmän. Kuitenkin tehty muutos voi tehdä opiskelijalle halvemmaksi asua yksin kaksiossa kuin edullisesti isossa kimppakämpässä. Jos samassa asunnossa asuvia ei vastoin omaa ilmoitusta tulkittaisi samaan ruokakuntaan kuuluviksi, tämä nurinkurinen ongelma poistuisi.

Epäkohdan korjaaminen on kriittisen tärkeää. Ruokakunnan määritelmän muuttaminen onnistuu hyvin nopeastikin, jos vaan tahtoa ja maalaisjärkeä löytyy. Pahaa pelkään, että muuten näin älyvapaa asetelma johtaa asumistukikulujen karkaamisen kautta tilanteeseen, jossa seuraava asumistuen korjausliike on kovan kiireen ja paineen alla vielä tätäkin epäonnistuneempi.


Timo Metsola

hallituksen puheenjohtaja
puh. 010 2327 300
www.vuokraturva.fi
www.myyntiturva.fi

Vuokraturva on tunnetuin vuokravälittäjä ja pärjää kaikkia muita vuokravälittäjiä paremmin luotettavuudessa, välityspalkkioissa, kohdevalikoimassa, ilmoittelun näkyvyydessä, internet-sivuissa, asiakaspalvelussa ja henkilökunnan asiantuntemuksessa.

(lähde: TALOUSTUTKIMUS OY, Pääkaupunkiseudun vuokravälittäjät 2017)