Blogi

Here to help

Sorsiiko perustuslaki vuokra-asumista?

Julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä. Näin sanoo Suomen perustuslaki. Mutta tarkoittaako tämä sitä, että julkisen vallan tehtävä on tukea omistusasumista vahvemmin kuin vuokra-asumista? Vai onko tarkoitus ottaa kantaa esimerkiksi siihen, että liikuntavammaisen tai vanhuksen omatoimisen asumisen järjestämistä on tuettava ensisijaisena vaihtoehtona laitoshoitoon nähden?

Olin syyskuun alussa Hypoteekkiyhdistyksen toimitusjohtajan Matti Inhan kanssa Yleisradion keskusteluohjelmassa, jossa Inha otti esiin ajatuksensa, jonka mukaan jo perustuslakiin on kirjattu, että omistusasumista on tuettava ensisijaisena asumismuotona.

Jäin kiinnostuneena pohtimaan, saneleeko todella jo perustuslaki sen, että omistusasumisen on oltava yhteiskunnassamme ensisijainen ja vuokra-asumisen vasta toissijainen vaihtoehto. Perustuslakivaliokunnan puoleen kääntymistä en asiassa ole vielä harkinnut, mutta sen verran kiinnostava kysymys minusta on, että yhden blogin verran siihen paneuduin.

Unohdetaan aluksi perustuslaki ja mietitään asiaa ihan maalaisjärjen pohjalta. Omistusasuminen ja asuntosäästäminen ovat hyvä asia suomalaisessa yhteiskunnassa, eikä tästä varmaan juuri kukaan ole jyrkästi eri mieltä. Mutta voidaanko sanoa, että vuokra-asuminen on sillä tavalla yhteiskunnallisesti huonompi valinta, että julkisen vallan tehtävä olisi aina tukea omistusasumista enemmän? Voidaanko ajatella, että laissa olisi tehty kansalaisten puolesta tällainen päätös asumismuotojen paremmuusjärjestyksestä? Kun asiaa ainakin nykyisen arvomaailman valossa pohtii, tuntuu, että eiköhän jokaisella tulisi olla oikeus itse vapaasti valita asumismuotonsa neutraaleista lähtökohdista.

Jos palaamme perustuslakiin, niin siinä kuitenkin kiistatta todetaan, että julkisen vallan tehtävänä on tukea asumisen omatoimista järjestämistä (§ 19). Mitä tällä omatoimisella asumisella siis tarkoitetaan?

Onko omatoimista asumista se, että kansalainen käy töissä ja maksaa nettotuloistaan vuokran vapaarahoitteisesta vuokra-asunnosta, jota valtio ei ole tukenut, ja jonka vuokratuloista vuokranantaja vielä maksaa verot? Tässä nyt ei ainakaan valtion rahoilla ratsasteta, ja itse asiassa verotuloja kertyy valtiolle enemmän kuin jos kyseinen vuokralainen omistaisi itse asunnon, jossa asuu. Sikäli voisi siis ajatella, että omatoimisesti tässä on asiat järjestetty, eikä ole keneltäkään apua pyydetty tai saatu.

No entä sitten, jos kyseessä onkin valtion tukema ARA-vuokra-asunto ja vuokralainen saa vuokraansa asumistukea ja toimeentulotukea. Asumisen omatoimisuuden määrittelyn kannalta tämä on moniulotteisempi tilanne, koska nyt ulkopuolista yhteiskunnan tukea on saatu. Mutta eipä taida julkisen vallan tukikaan kelvata osoitukseksi siitä, että kyseessä ei ole omatoiminen asuminen. Muistammehan nimittäin, että juuri tätä omatoimisen asumisen järjestämisen tukemistahan perustuslaki vaatii. Ehkäpä tässä vain noudatetaan lakia.

Kun itse olen näissä perustuslain tulkintakysymyksissä nyt ensimmäistä kertaa pappia kyydissä, niin päätin vähän oikaista ja katsoa internetistä millaisissa yhteyksissä kyseiseen perustuslain tulkintaan viitataan. Viittaukset tuntuvat järjestäen liittyvän tilanteisiin, joissa esimerkiksi näkövammaisen iäkkään henkilön kotona asumisen tukemista perustellaan tällä lainkohdalla. Se, onko kyseisen henkilön koti vuokra- vai omistusasunto, ei vaikuta löytämäni materiaalin perusteella mitenkään erityisen oleelliselta.

Päädyn siis keltanokkaisena perustuslain tulkitsijana siihen johtopäätökseen, että lain tarkoitus on antaa julkisen vallan tehtäväksi tukea omatoimista asumista kansalaisen omassa kodissa laitosasumisen sijaan. Ja tämä koti voi yhtä hyvin olla omistusasunto, vuokra-asunto tai vaikkapa asumisoikeusasunto. Jos Inhan Matti tai joku muu minua viisaampi asian paremmin tietää, niin pyydän oikaisemaan.

Mutta siihen asti väitän, että perustuslaki ei määrää, että omistusasumisen tukeminen olisi tärkeämpää kuin vuokra-asumisen tukeminen. Jos määräisi, niin se olisikin aika iso arvovalinta kansakunnalle. Kolmasosa kotitalouksista asuu vuokralla.

 

Timo Metsola
hallituksen puheenjohtaja
Vuokraturva Oy