Blogi

Here to help

Työsuhdeasuntojen verotusarvoihin Helsinki-keskeinen uudistus

Työsuhdeasuntojen verotusarvot uudistuvat vuoden vaihteessa radikaalisti. Tähän asti koko Suomi on ollut maantieteellisesti jaettuna vain kahteen verotusarvoiltaan erilaiseen alueeseen, pääkaupunkiseutuun ja muuhun suomeen. Esimerkiksi Tampereen ydinkeskusta ja Kainuun syrjäkylillä sijaitsevat asunnot ovat siis kuuluneet samaan alueeseen, kun verotusarvoa on laskettu.

Ensi vuoden alusta alkaen Suomi jaetaan kuuteen eri alueeseen, joilla kaikilla on eri verotusarvot. Se on hyvä parannus ja oikeaan suuntaan otettu askel, joka korjaa työsuhdeasuntojen verotusta selvästi oikeudenmukaisemmaksi.

Mutta hämmästyttävää on, että uudessa mallissa Helsinki kuuluu jatkossa näistä Suomen kuudesta alueesta viiteen. Eli kun koko Suomi jaetaan kuuteen verotusarvoalueeseen, Helsingistä löytyy kaupunginosia niistä viiteen. Toisaalta mitään muuta kaupunkia, esimerkiksi Espoota, Tamperetta tai Turkua, ei ole nähty tarpeelliseksi jakaa edes kahteen alueeseen. Esimerkiksi Espoon Westendissä ja Espoon keskuksessa on siis samat verotusarvot.

Herää väistämättä kysymys, onko Helsingissä todella kaupunginosia, joiden asunnot kuuluvat keskimäärin samaan verotusarvoluokkaan kuin esimerkiksi asunnot Vihdissä. Eli ovatko oikeat alueet keskenään samassa ryhmässä. Toiseksi voi kysyä, onko Helsingin jako viiteen alueeseen perusteltua, jos toisaalta mitään muuta kaupunkia ei jaeta edes kahteen. Ydinkeskustalla ja lähiöillä on eroa muuallakin kuin Helsingissä.

Uudistus on suunnaltaan oikea, mutta hämmentävän Helsinki-keskeinen. Muiden suurten kaupunkien keskusta- ja laita-alueiden väliset erot jäävät edelleen täysin huomioimatta.

http://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Verokortti/Verohallinnon_paatos_vuodelta_2015_toimi(35081)


Timo Metsola
hallituksen puheenjohtaja
Vuokraturva