Blogi

Here to help

Vuokra-asuntorahastot tulossa

Vuokra-asuntomarkkinoiden tilanne on vuokranantajalle otollinen. Asuntojen kysyntä ylittää monin paikoin tarjonnan. Markkinataloudessa tämä johtaa vuokratason kohoamiseen, kunnes saavutetaan vuokrataso, jolla kysyntä ja tarjonta tasapainottuvat. Tosin samaan aikaan valtaosassa Suomea vuokranantajat tuskailevat vuokralaisten puutteen kanssa. Muuttotappioalueilla vaikeuksissa ovat varsinkin kuntien yhtiöt, joiden pitää saada asunnoista ns. omakustannusvuokraa, vaikka se ylittää markkinavuokran.

Ennen muuttolintujen lähtöä lämpimille seuduille varma merkki syksyn lähestymisestä ovat jutut opiskelijoiden vaikeuksista saada halpa ja hyvä opiskelijakämppä oppilaitoksen vierestä keskustan sykkeessä. Opiskelija-asumisen asiantuntijoiden mukaan näillekin muuttoparville pesäpaikat löydetään ennen pakkaskausien alkua.

Kotitalouksien asuntoluottojen keskikorko kesäkuun lopussa oli jo 5,17 % ja nousu jatkuu.
Kolmisen vuotta sitten syksyllä 2005 asuntoluottokannan keskikorko oli 3,18 %. Kolmessa vuodessa korko on noussut yli 60 %. Vastaavana aikana paljon porua herättänyt bensiinin hinnannousu on ollut vain 15 %. Tämä vaatimaton hinnannousu on saanut autoilijat vähentämään ajojaan. Asuntokaupassa jarrutusmatka on ollut pidempi.

Tavalliset kotitaloudet ovat tärkein vuokranantajaryhmä, jota ilman vuokra-asuntotilanne olisi katastrofaalinen. Yksityiset vuokra-asunnot ovat säilyneet hyvin vuokralla muuttuneissakin markkinaolosuhteissa. Asuntojen hintakäänteessä moni vuokranantaja tosin miettii, olisiko nyt aika kuitata arvonnousu ja sijoittaa voittovarat muualle. Osakekurssit ovat laskusuunnassa, joten lyhyellä aikavälillä lyhyet korkosijoitukset voisivat olla kilpailukykyinen vaihtoehto.

Kasvavissa kaupunkikeskuksissa kysyntää asunnoille – myös kuluttajien tarpeita vastaaville vuokra-asunnoille – tulee riittämään. Tästä huolimatta vuokra-asuntosijoittajista on huutava pula. Esimerkiksi erilaiset vakuutusyhtiöt ovat vaihtaneet vuokra-asuntonsa vuokra-asuntoyhtiöiden osakkeisiin.

Vuokra-asuntotuotannon ja -sijoittamisen lisäämiseksi Suomeen valmistellaan kansainvälisten mallien mukaista verohuojennuslainsäädäntöä kiinteistösijoitusrahastoille eli asuntojen vuokraustoimintaa harjoittaville pörssilistatuille osakeyhtiöille eli REITille. Vuokra-asuntoja omistava yhtiö olisi tuloverovapaa mutta sen tulisi jakaa valtaosa vuosituloksestaan osinkoina omistajilleen. Tämä osinko olisi saajalleen kokonaan veronalaista pääomatuloa.

Pörssilistatut, aktiiviseen osingonjakoon velvoitetut vuokra-asuntorahastot toisivat vuokra-asuntosijoittamisen myös piensijoittajien ulottuville ilman vuokraustoiminnan hoitamisen huolta. Verotehokkaat, likvidit vuokra-asuntosijoitusrahastot kiinnostanevat myös työeläke- ja muita vakuutusyhtiöitä.

Omistusasuntotuotannon rakennusluvat ovat olleet laskussa jo jonkin aikaa. Urakointikapasiteettia ja tontteja on vähitellen vapautumassa vuokra-asunto-rakentamiseen. Myös korjausurakat alkavat muiden töiden vähetessä taas kiinnostaa.

HARRI HILTUNEN

Suomen Kiinteistöliiton toimitusjohtaja
www.kiinteistoliitto.fi
harri.hiltunen@kiinteistoliitto.fi