Blogi

Here to help

Vuokralaisesta tulee vuokramarkkinoiden herra

Vuokra-asuntomarkkinoilla valta on siirtynyt vuokranantajalta vuokralaiselle.  Merkittävät vuokranantajat tulevat olemaan suurien haasteiden edessä, kun vuokra-asuminen muuttuu palveluliiketoiminnaksi vuokralaiselle. Asuntomarkkinoille tulee vakiintumaan uusi termi RaaS (Residency as a Service, RaaS). RaaS tulee mullistamaan asumisen myös Suomessa.

Asuminen tullaan kokemaan jatkossa entistä enemmän elämyksenä. Nykyään asukas joutuu monesti valitsemaan omistusasumisen ja vuokrataloasumisen välillä. 

Omistusasuminen sitoo pääomia ja luo pitkäaikaisen velkasuhteen pankkiin. Vuokralla taas asutaan pääasiassa vuokrataloissa, jotka on pyritty luomaan tehokkaiksi vuokranantajan näkökulmasta. Yleinen termi vuokratalokokonaisuuksille onkin ”vuokrakasarmi”. Talot on rakennettu vuokratuoton maksimoivasti, ja ne ovat varustukseltaan usein vähimmäistasoa.

Tulevaisuudessa vuokralaisen vaatimustaso kasvaa merkittävästi. Asuntoa käytetään joustavasti kulloisenkin tarpeen mukaan ja asuntoa sekä asunnon varustustasoa vaihdetaan elämäntilanteen muuttuessa. Markkinoille tulee toimijoita, jotka tarjoavat eri tyylisiä asuntoja eri käyttötarkoituksiin eri alueilla. Asunnot varustetaan ja kalustetaan yksilöllisesti mittatilaustyönä.

Yksittäinen vuokra-asunto omistusasuntotalossa on jo nyt selvästi houkuttelevampi kuin vapaarahoitteisen vuokratalon vuokra-asunto, joka taas on houkuttelevampi kuin vuokra-asunto kaupungin vuokratalossa. 

Tulevaisuudessa vuokratalot tulevat kilpailemaan vuokralaisista aggressiivisella hintakilpailulla. Tulemme näkemään siis lähiaikoina myös vuokra-asuntojen ”halpuutusta”. Alhainen vuokra tulee olemaan vuokratalon keskeinen kilpailuvaltti vuokra-asuntomarkkinoilla. Tämän toteutuminen tietysti edellyttää, että nykyinen asuntojen rakentamistahti jatkuu.

Kokonaisia vuokrataloja on tyypillisesti suurilla vuokranantajilla. Pelisääntöjen muuttuminen tulee olemaan heille suuri haaste, ja todennäköisesti suurten vuokranantajien tuotot sijoittajille tulevat olemaan pienempiä jatkossa. Osa suurista toimijoista voi jopa ajautua taloudellisiin vaikeuksiin.

Yksittäiset vuokra-asunnot ovat pääasiassa yksityishenkilöiden hallussa. Heidän haasteensa on pysyä mukana muutoksessa ja olla valmis investoimaan muuttuneessa kilpailutilanteessa vuokralaisista. 

Suuren vuokranantajan yksi kilpailuetu on pitkäaikaisen vuokrasuhteen mahdollistaminen, mitä moni vuokralainen arvostaa. Yksityisillä vuokranantajilla taas on lähtökohtaisesti paremmat vuokra-asunnot yksittäisinä vuokra-asuntoina kuin suurilla toimijoilla kokonaisina vuokrataloina. Yksityistä vuokranantajaa taas ei yleisesti koeta erityisen vakaana vuokranantajana. 

Institutionaalisia ja yksityisiä vuokranantajia sekä vuokrataloja että yksittäisiä vuokra-asuntoja tarvitaan jatkossa toimivilla vuokra-asuntomarkkinoilla. Tulevaisuudessa paras vuokra-asuntotoimija on taho, jolla on tarkoituksenmukaisia yksittäisiä vuokra-asuntoja. Näitä toimijoita ei ole tällä hetkellä kovin montaa. Niiden määrä tulee kuitenkin todennäköisesti lisääntymään.

Kaupunkirakenteen ja yhteiskuntarauhan kannalta parasta olisi, jos kaupungit tulevaisuudessa kaavoittaisivat mahdollisimman paljon hybriditaloja. Hybriditaloilla tarkoitamme tässä asuintaloja, joissa on samassa asuintalossa vapaarahoitteisia omistusasuntoja, vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja, hitas-asunnon kaltaisia asuntoja, asumisoikeusasuntoja ja tuettuja vuokra-asuntoja. Tästä on hyviä kokemuksia maailmalla.

Rakentamalla hybriditaloja asukasrakenne monipuolistuisi ja segregaatioriskit pienenisivät. Vaikka jo nyt alueittain on erilaisia taloja, polarisaatio talojen välillä samalla alueella on suurta. Hybriditalot ovat ratkaisu yhteiskunnan eheyttämiseen. Hybriditalot ovat tulevaisuuden trendi ja mitä aiemmin niiden rakentaminen aloitetaan, sen parempi.

Hybriditalot mahdollistavat myös RaaS:in (Residency as a Service) tehokkaan tarjonnan kysyntää vastaavasti. Tulevaisuudessa tulee olemaan kasvava määrä eri tavoin kalustettuja asuntoja tarjolla vuokra-markkinoilla. Osassa asunnoista on huonekalut, osassa täysi kalustus astioita ja lakanoita myöden. Osaan jopa liitetään erilaisia palveluita, kuten siivous-, vaatteiden silitys- ja ruoanlaittopalveluita osana vuokrasopimusta. 

Uskomme myös, että aikaa myötä asuntoja tullaan enenevässä määrin myymään kalustettuina. On fiksua, että huonekalut on suunniteltu asuntoa varten, koska se korostaa asunnon ominaispiirteitä. On yhtä hullua muuttaa huonekaluja asunnoista toiseen kuin olisi autoa vaihtaessa siirtää vanhat penkit ja ratti uuteen autoon. Nyt olemme vain tottuneet tähän huonekaluralliin ajattelematta sen enempää, miksi asuntoa pitäisi muokata vanhoja huonekaluja varten, eikä uusia huonekaluja asuntoa varten. Maailma muuttuu, ja myös asuminen tulee muuttumaan tulevaisuudessa.

Helsingissä 14.3.2018
 
Jaakko Sinnemaa
toimitusjohtaja, Asuntosalkku Oy ja Asuntosalkku Suomi Oy, 041 5280329, jaakko.sinnemaa@asuntosalkut.fi
 
Asuntosalkkujemme kautta omistamme lähes kaksi tuhatta asuntoa pääkaupunkiseudulla, kehyskunnissa, Tampereella, Turussa, Lahdessa ja Tallinnassa. Asuntojamme sijaitsee lähes 800 eri taloyhtiössä ja kiinteistössä. Asuntosalkku Eesti Oy sijoittaa Tallinnan asuntoihin, ja olemme Viron suurin markkinaehtoinen vuokranantaja.