Tiedotteet

Here to help

Asuntokaupan uusjako

-    Kuinka kiinteä välityspalkkio on muuttamassa suomalaista asuntokauppaa?

-    Kansainvälistä vertailutietoa ja asiantuntijahaastatteluja Suomessa 2013

************

Asuntokaupan uusjako on Vuokraturva Oy:n kesällä 2013 tilaama Hiljainen reportaasi™ suomalaisen kiinteistönvälitystoiminnan sopimuskäytännöistä ja niiden muutospaineista sekä kansainvälisistä toimintamalleista.  Raporttiin haluttiin koota faktaa ja perusteltuja mielipiteitä keskustelua herättävästä aiheesta.

Hiljaisten reportaasien™ toimitustavan mukaan työn tilaajan osuus on rajoittunut aiheen ja työn laajuuden määrittelyyn. Haastateltavien valinta sekä muu tiedonhankinta on tehty riippumattomasti Newsbrokers Oy:n toimituksessa eikä tilaaja ole missään työn vaiheessa puuttunut reportaasin sisältöön. Se on syntynyt yksinomaan haastattelujen ja reportaasissa mainittujen lähteiden perusteella.

Reportaasiin haastatellut ovat tarkistaneet ja hyväksyneet omat osuutensa. Toimittajan kysymykset on jätetty osaksi haastattelutekstiä vain silloin, kun sitä on pidetty selvyyden vuoksi tarpeellisena.  Osmo Soininvaara on antanut luvan aihetta käsittelevän kolumninsa käyttöön.

Reportaasin ovat toimittaneet Mika Horelli ja Jukka Keitele. Tekstistä omiin laatikoihinsa nostetut poiminnat materiaalista ovat toimituksen korostuksia.

Tätä Hiljaista reportaasia™ voidaan vapaasti käyttää tiedotusvälineissä lähteenä, mutta lähde on mainittava.

Helsingissä 8.7.2013

Mika Horelli
Newsbrokers Oy

Lue reportaasi tästä:

http://www.vuokraturva.fi/wp-content/uploads/Asuntokaupan-uusjako.pdf