Tiedotteet

Here to help

Tiedotustilaisuus asuntojen vuokrien kehityksestä vuonna 2007

Vuokraturva, Tilastokeskus, Suomen Vuokranantajat ry ja Vuokralaisten Keskusliitto ry järjestävät yhteisen tiedotustilaisuuden asuntojen vuokrien kehityksestä. Syksyn ja talven aikana varsinkin pääkaupunkiseudun osalta paljon keskustelua ja ristiriitaista uutisointia synnyttäneestä aiheesta pyritään antamaan tilaisuudessa mahdollisimman kokonaisvaltainen kuva. Esiin pyritään tuomaan myös vuokramarkkinoiden eri osapuolien näkökulmat asiaan. Tiedotustilaisuus järjestetään torstaina 21.2.2008 klo 11.00–12.00 Helsingissä Hotelli Tornin Näköalakabinetissa osoitteessa Yrjönkatu 26. Tilastokeskus julkistaa asuntojen vuokrien vuositilaston vuodelta 2007 samana aamuna klo 9.00.

Tilastokeskuksen kehityspäällikkö Ilkka Lehtinen alustaa tilaisuuden esittelemällä asuntojen vuokrien vuoden 2007 vuositilaston ja nostamalla tilastosta esiin keskeisiä erityisesti pääkaupunkiseutua koskevia tietoja. Vuokraturvan hallituksen puheenjohtaja Timo Metsola taustoittaa Vuokraturvan havaintoja vuokra-asuntojen kysynnän jakautumisesta eri kokoluokkien ja pääkaupunkiseudun asuinalueiden kesken vuonna 2007 sekä pohtii merkkejä tulevasta kehityksestä.

”Oikean ja riittävällä tarkkuudella eritellyn tiedon saaminen asuntojen vuokrien kehityksestä on hyvin tärkeää, koska muuten esimerkiksi yhteiskunnallisessa päätöksenteossa voidaan toimia väärien käsityksien pohjalta”, muistuttaa Vuokralaisten Keskusliiton toiminnanjohtaja Anne Viita.

”Omistusasuntojen hintoihin verrattuna vuokra-asuminen on nyt pääkaupunkiseudulla suhteessa edullisempaa kuin yli kymmeneen vuoteen. Tätä taustaa vasten vuokrien nousupaineet ovat loogisia. Vuokrapyyntejä nostavat monet muutkin eri seikat, kuten esimerkiksi vuokranantajan kannalta epäedulliset lyhyet vuokrasuhteet”, analysoi Suomen Vuokranantajat ry:n hallituksen puheenjohtaja Antti Arjanne.

Tiedotustilaisuus torstaina 21.2.2008 klo 11.00–12.00 Hotelli Tornin Näköalakabinetissa osoitteessa Yrjönkatu 26. Tilaisuus on avoin tiedotusvälineille.

Lisätietoja

Timo Metsola, hallituksen puheenjohtaja, Vuokraturva Oy, p. (09) 6877 550

Vuokraturva Oy lyhyesti

Vuokraturva on markkinajohtaja asuntojen vuokravälityksessä ja sijoitusasuntojen hankintapalveluissa pääkaupunkiseudulla. Vuokraturva vuokraa yksityishenkilöiden ja instituutioiden asuntokantaa ja tekee tiivistä yhteistyötä Suomen Vuokranantajat ry:n ja Vuokralaisten Keskusliitto ry:n kanssa. Vuokraturva järjestää asuntoja myös mm. kemikaaliviraston työntekijöille ja Helsingin yliopiston kansainväliselle henkilökunnalle.

www.vuokraturva.fi