Tiedotteet

Here to help

Vuokra-asuntopula on väistynyt koko Suomessa

Asuntosijoittamisen suosio on kasvattanut vuokra-asuntojen tarjontaa niin paljon, että edes suurimmissa kasvukeskuksissa ei enää kärsitä vuokra-asuntopulasta. Koko 2000-luvun piinannut ongelma voidaan katsoa kokonaan selätetyksi. Tuoreet luvut ja markkinahavainnot ovat varsin selkeitä.

Vuokra-asuntojen tarjontaa ovat kiihtyvässä tahdissa kasvattaneet niin asuntosijoittamisesta innostuneet yksityishenkilöt, eläkeyhtiöt, kotimaiset asuntosijoitusyhtiöt ja -rahastot kuin varsinkin viime vuosina kansainväliset asuntorahastotkin.

Valmistuvista uusista asunnoista noin puolet menee suoraan vuokra-asunnoiksi. Vaan eipä siinä kaikki. Lopuistakin noin puolet päätyy vuokra-asunnoiksi sitä kautta, että asuntosijoittaja ostaa kovan rahan asunnon ja laittaa sen vuokralle. Uusista nyt valmistuvista asunnoista siis noin 75 % menee vuokralaisille. Toisin sanoen uusien asuntojen ensimmäisistä asukkaista kolme neljäsosaa on vuokralaisia.

Muutos on ollut todella tuntuva. Vuokrattujen asuntojen määrä on Suomessa kasvanut 25 prosentilla ja 182 000 asunnolla vuodesta 2000. (lähde: Tilastokeskus)

Vuokra-asuntomarkkinoiden tasapaino on samalla parantunut ja vuokralaisen asema helpottunut.  Toisaalta päätään nostava vuokra-asuntojen ylitarjonta vähentää asuntosijoittamisen lyhyen tähtäimen kiinnostavuutta. Asuntosijoittamisen suosion kasvu tuntuu kuitenkin kantavan, koska pitkällä tähtäimellä suurimpien kaupunkien väestönkasvuennusteet lisäävät vettä myllyyn.

Ylitarjonta uhkaa

Pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella vuokra-asuntopulan helpottaminen johtuu ennen kaikkea vilkkaasta rakentamisesta. Uusien asuntojen suuresta määrästä huolimatta hinnat ovat jatkaneet nousuaan, koska lainaraha on halpaa ja muuttovoitto on ennusteiden mukaan tulevaisuudessakin vahvaa. Uudistuotanto onkin tärkeää, tai vuokra-asuntopula voisi väestön kasvaessa tehdä paluun. Tarjonnan monipuolisuus on silti varmistettava, tai paikallinen jonkin asuntotyypin ylitarjonta on riskinä näilläkin alueilla.

Keskisuurissa kaupungeissa ja pikkupaikkakunnilla varsinaista vuokra-asuntopulaa tuskin tullaan koskaan enää näkemään. Väestönkasvu suuntautuu kaikkein suurimpiin kaupunkeihin, ja keskisuuret kaupungit jäävät helposti väliinputoajiksi. Keskisuurissakin kaupungeissa asuntojen tarjonta on asuntosijoitusbuumin myötä kasvanut niissä voimakkaasti, samaan aikaan kun kysynnän kasvu on väestönkasvun tapaan pysähtynyt. Pysyvän asuntojen ylitarjonnan riski on todellinen.

Osa suurimmistakin kaupungeista kamppailee merkittävän vuokra-asuntojen ylitarjonnan kanssa. Ongelmallisin tilanne on vuokranantajan kannalta 120 000 asukkaan Lahdessa, jossa vuokra-asuntojen tarjonta on vilkkaan rakentamisen myötä kasvanut niin suureksi, ettei vähäinen väestönkasvu ole riittänyt pitämään kysyntää tarjonnan tasalla. Siksi kaikkiin asuntoihin ei tahdo maltillisellakaan vuokralla vuokralaisia löytyä ja riittää. Tilanne on haastavin vaatimattomien lähiöasuntojen kohdalla, mutta jopa keskustayksiöistä on tällä hetkelle Lahdessa ylitarjontaa. Yli 200 000 asukkaan Oululla on myös samoja ongelmia.

Vanhojen vuokrasopimusten vuokrat jatkavat nousuaan

Vuokra-asuntopulan poistumisesta huolimatta vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat ovat edelleen nousseet, koska vanhoihin aiemmin solmittuihin vuokrasopimuksiin tehdään yhä vuosikorotuksia. Lisäksi nyt tehtävistä uusista vuokrasopimuksista poikkeuksellisen iso osa kohdistuu vastavalmistuneisiin asuntoihin, joiden vuokrataso on vanhaa asuntokantaa korkeampi. 

Valtion tukemien ARA-asuntojen vuokrat taas ovat kustannussidonnaisia, ja niitä nostaa kiinteistöjen ylläpitokulujen nousu. Toisaalta muuttotappioalueilla on tuhansia ARA-vuokra-asuntoja tyhjänä, eikä tilanne näytä tulevaisuudessa ainakaan paranevan. Jonkin verran asumiskelpoisia ARA-vuokrataloja on kysynnän pysyvästi kadottua purettukin.

Raja railona aukeaa

Kolmessa suurimmassa kasvukeskuksessa (PKS-Turku-Tampere) vuokra-asumisen suosiota lisää asuntojen hintojen nopea nousu, joka vaikeuttaa sekä ensiasunnonostajien että muualta Suomesta muuttavien mahdollisuuksia päästä kiinni kasvukeskuksen omistusasuntoon.

Taantuvassa Suomessa taas asunnon ostaminen olisi halpaa, mutta vuokra-asumisen suosiota nostaa epävarmuus asuntojen tulevasta jälleenmyyntiarvosta ja ylipäätään kaupaksi saamisen mahdollisuuksista.

www.vuokraturva.fi/yritys/blogi/asuntomarkkinoiden-kehitys-2020-luvulla-jarkytys-todella-monelle

Vuokra-asunnon kustannukset ovat pienillä paikkakunnilla edulliset ja etukäteen tiedossa, eli yllätyksiä ei tule. Lisäksi vuokra-asunnosta tietää varmuudella pääsevänsä halutessaan eroon. Omistusasuntojen kohdalla juuri eroon pääseminen on muodostunut ongelmaksi ja työn perässä muuttamisen esteeksi.

 

Timo Metsola

hallituksen puheenjohtaja
Vuokraturva
 

Vuokraturva on luotettavin, tunnetuin ja maineeltaan paras vuokravälittäjä. - Taloustutkimus Oy 2020