Låt oss tillsammans ta ansvar för miljön

Värld

Våra arbetsformer är tack vare de elektroniska kanalerna och det nästan helt papperslösa kontoret ännu miljövänligare, mer ansvarskännande och tryggare än tidigare.

Som marknadsledande i hyresförmedling har vi ställt upp som mål att beakta miljökonsekvenserna av vår verksamhet så noga som möjligt och att främja användningen av koncept som siktar på hållbar utveckling i all vår verksamhet.

Vi är bara i början vad gäller att bygga upp en koldioxidneutral affärsverksamhet. Vi har dock redan tagit följande steg i riktning mot vår målsättning:

  • Ett effektivt och mångsidigt utnyttjande av elektroniska kanaler har minskat onödigt resande till bostäderna med ca 70 % jämfört med situationen 2019.
  • Antalet bostadsansökningar på papper har sedan 2019 minskat med ca 98 %.
  • Övergången till ett papperslöst kontor har genomförts ca 95-procentigt.
  • Systematisk materialåtervinning i alla våra enheter
  • Vi sporrar till användning av elbilar eller laddhybrider

När du hyr, säljer eller köper en bostad via oss, är det en hederssak för oss att tjänsten produceras med högaktande av principerna för hållbar utveckling och så att vi kontinuerligt letar efter och utvecklar allt miljövänligare lösningar.

 

Finsk service

Förbundet för Finländskt Arbete har gett Vuokraturva märket Nyckelflaggan som ett tecken på service som produceras och sysselsätter i Finland. Det huvudsakliga kriteriet för att få märket är att servicen ska produceras i Finland. Företag som ansöker om Service-Nyckelflaggan ska även ha minst 50 procents finskhetsgrad (andelen finska kostnader av servicens självkostnadsvärde), en betydande finsk ägarandel samt en ledning som arbetar i Finland. Dessutom ska företagets huvudkontor vara beläget i Finland.

STl      Avainlippu