Vi bär ansvar för miljön och det finländska arbetet

Värld

Vuokraturva har WWF Green Office-certifikat

Vuokraturvas alla enheter i Helsingfors, Åbo och Tammerfors har beviljats WWF Green Office-certifikat.

WWF:s miljösystem Green Office omfattar sju teman som har den största miljöpåverkan på arbetsplatsen. Dessa teman är ledarskap, kommunikation och engagemang, energi och vatten, upphandling, återvinning, sortering och städning, rörlighet samt mat. Med hjälp av WWF:s Green Office-program kan man minska ett företags koldioxidavtryck och främja en mer hållbar användning av naturresurser.

Som marknadsledare inom hyresförmedling har vi åtagit oss att ta hänsyn till miljöpåverkan från vår verksamhet så omsorgsfullt som möjligt och främja verksamhetsmodeller som siktar på en hållbar utveckling i all vår verksamhet. När du hyr, säljer eller köper en bostad genom oss är det en hederssak för oss att tjänsten produceras med respekt för principerna för hållbar verksamhet och att vi ständigt söker och utvecklar mer miljövänliga lösningar.
 

Green Office Logo

Vuokraturva är ett Nyckelflaggan-företag

Förbundet för Finländskt Arbete har gett Vuokraturva märket Nyckelflaggan som ett tecken på service som produceras och sysselsätter i Finland. Det huvudsakliga kriteriet för att få märket är att servicen ska produceras i Finland.

Företag som ansöker om Service-Nyckelflaggan ska även ha minst 50 procents finskhetsgrad (andelen finska kostnader av servicens självkostnadsvärde), en betydande finsk ägarandel samt en ledning som arbetar i Finland. Dessutom ska företagets huvudkontor vara beläget i Finland.
 

STl    Avainlippu

Vuokraturva har beviljats certifikatet Finlands Starkaste

Certifikatet Finlands Starkaste är ett bevis på företagets positiva ekonomiska nyckeltal, kreditvärdighet, bakgrundsuppgifter och goda betalningsbeteende. Certifikatet är ett bevis på att Vuokraturvas verksamhet vilar på en stadig grund. Finlands Starkaste företag är ekonomiska stöttepelare, som stärker och stabiliserar vårt näringsliv. #SuomenVahvimmat

Logo Finlands Starkaste

Vuokraturva är Helsingfors Mödrahem rf:s storbeskyddare

Helsingfors Mödrahem rf är en medborgar- och barnskyddsorganisation, som stödjer dem som väntar barn och småbarnsfamiljer för att varje barn ska få en god start i livet. Mödrahemmet kallar de företag som understöder hemmet beskyddare och sina största donatorer storbeskyddare.
 

Logo

Vuokraturva har 100 fadderbarn ute i världen via SOS Barnbyars fadderprogram

Alla barn har rätt att leva i en familj där man bryr sig om dem och tar hand om dem. Den bästa platsen för ett barns uppväxt är i princip den egna familjen. Trots stöd är detta inte alltid möjligt. Då behöver barnet ett fosterhem. I SOS-Barnbyar bor barn som har gått miste om sina föräldrars omsorg hos fosterföräldrar och syskon med stöd av gemenskapen. Barnen får ett stabilt, tryggt och omtänksamt hem och en ny chans i livet. De har tillgång till utbildning, hälsovård, individuellt stöd och terapi, inklusive återhämtning från trauman.
 

SOS Logo

Vuokraturva stöder Barnklinikernas Faddrar rf:s stödprogram för mental hälsa 

I Finland lider hela 20 procent av barnen och de unga av någon mental störning. Med kampanjen Kummien Mielen tila samlas det in medel för att hjälpa dem. Med hjälp av kampanjen finansieras undersökta behandlingsmetoder, som effektivt vårdar mentala störningar. Med Faddrarnas stöd sprids de så att de blir tillgängliga för barn och unga i hela Finland.

 

Kummit logo