Hyresgäster snabbt och behändigt

Vi letar fram hyresgäster till din bostad. Vi gör det lätt för dig. Kontakta oss, så tar vi hand om resten.

Ring 010 2327 300

Vi letar fram bra hyresgäster till din bostad

Vuokraturva är av gott skäl marknadsledare inom hyresförmedling. Vi hyr ut din bostad tryggt, med över 25 års erfarenhet och gedigen insikt i det rådande läget på bostadsmarknaden.

Vårt förmedlingsarvode är till 100 procent avdragsgillt i beskattningen av hyresinkomsterna, och arvodet uppgår till 1,24 gånger hyran för en månad.

Vuokraturvas verksamhetsområde är förutom huvudstadsregionen och Nyland Tammerfors och Åbo med omnejd.

Vi gör ditt liv lätt

Vuokraturva tar hand om alla åtgärder i anslutning till uthyrningen från början till slut för hyresvärdens räkning.

I servicen ingår bland annat att vi bekantar oss med lägenheten, bedömer hyresnivån, fotograferar och videofilmar bostaden, sköter marknadsföring, ordnar visningar, utreder bostadssökandenas bakgrund, för avtalsförhandlingar, uppgör hyresavtal, övervakar att det ställs säkerhet för hyran, överlämnar nycklarna samt ställer en extra borgen för det första årets hyresbetalningar.   

Dessutom hjälper Vuokraturva dig och ger dig råd under hela den tid hyresförhållandet varar.

Så här går sakerna framåt

Vuokraturva är den tillförlitligaste, kändaste och renommerade hyresförmedlaren. 

Taloustutkimus

Så där, ska vi sätta i gång?

Lämna kontaktbegäran, så tar vår förmedlare kontakt med dig och sakerna börjar rulla.

Information om bostaden

Leveransmetod
Postadress


De uppgifter som anges i formuläret skickas med e-post till Vuokraturvas kundservice. Läs mer om vår Dataskyddsbeskrivning.