Fem steg till bostadsaffär

Footprint left

Kontakta oss

Du kommer igång genom att ringa 010 2327 400 eller lämna kontaktbegäran här

Footprint right

Marknadsföringen av bostaden börjar

Vi marknadsför din bostad med bilder, videor och yrkesskicklighet. Vi ger köparkandidaterna personlig service och vi för fram de bästa sidorna i din bostad. Med utnyttjande av våra erfarenheter som marknadsledare kommer vi tillsammans med dig överens om vilket som är det rätta priset att begära. Vi är i kontakt med disponenten och vi utreder framtida reparationer samt beställer de dokument som behövs på dina vägnar.

Footprint left

Anbudsförhandlingarna förs omsorgsfullt

Vi sköter anbudsförhandlingarna med yrkesskicklighet. Vi bistår och ger intresserade köpare råd vad gäller att lämna anbud. Dig råder vi åter efter bästa förmåga hur du ska förhålla dig till anbuden. Det går alltid att lämna och godkänna anbud helt ektroniskt.

Footprint right

Sälj din bostad utan besvär

När ett anbud har godkänts, gör vi upp köpebrevet och sörjer för alla förberedelser för bostadsaffären. Vi övervakar att bostadsaffären sker i enlighet med lagar, förordningar och god förmedlingssed. Affären kan vid behov även göras helt elektroniskt med DIAS-tjänsten utan att besöka ett bankkontor. 

Footprint left

Vi betjänar även i efterhand

Du kan alltid kontakta oss, vi hjälper gärna!

Ta det första steget

Fyll i kontaktbegäran nedan eller

 

RING 010 2327 400

telefontjänst må-sö kl. 8–20

Vi verkar i huvudstadsregionen, i Åbo- och Tammerforsregionerna.

Bjud in vår förmedlare på ett besök

Den bostadsvärdering som vi erbjuder är avgiftsfri och binder dig inte till något i detta skede. 

Information om bostadenDe uppgifter som anges i formuläret skickas med e-post till Vuokraturvas kundservice. Läs mer om vår Dataskyddsbeskrivning.