Räknare för bostadsförmåns

Bostadens storlek
Läge
Om du inte finner kommunen var din bostad ligger i listan, vänligen välj "Annan kommun".
Elström
Uppvärmning
Garage
Denna räknare baserar sig på skatteförvaltningens beslut om de grunder som ska iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2023. Räknaren inkluderar inte alla ovalniga specialfall som t.ex. bostad med ungnsuppvärming eller boende i gemensamt rum. Bostadsförmånens bräkningsgrunder finner du i sin helhet här.