Tietopankki

Asunnon kunto ja hoitaminen

Vuokranantaja on vastuussa asunnon kunnosta ja kunnossapidosta. Vuokranantajan on luovutettava asunto vuokrasuhteen alussa tyhjänä ja siivottuna. Huoneiston on vuokrasuhteen alkaessa ja sen aikana oltava sellaisessa kunnossa kuin vuokralainen huoneiston iän, alueen huoneistokannan ja muut paikalliset olosuhteet huomioon ottaen kohtuudella voi vaatia. Vuokralainen ei ole vastuussa tavanomaisesta kulumisesta, joka aiheutuu asunnon normaalista käyttämisestä ja sisustamisesta. Vuokralainen luovuttaa asunnon vuokrasuhteen päätyttyä tyhjänä ja siivottuna samassa kunnossa kuin vuokrasuhteen alussa, pois lukien tavanomainen kuluminen. Tässä kappaleessa mainituista asioista voidaan sopia myös toisin.

Vuokralaisen on hoidettava vuokrattua tilaa ja tilassa olevia laitteita ja kalusteita huolellisesti ja annettujen huoltoja käyttöohjeiden mukaisesti.

Vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle vahingon, jonka vuokralainen tahallisesti taikka laiminlyönnillään tai muulla huolimattomuudellaan aiheuttaa huoneistolle. Vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle myös vahingon, jonka huoneistossa vuokralaisen luvalla oleskeleva henkilö on tahallisesti taikka laiminlyönnillään tai muulla huolimattomuudellaan aiheuttanut huoneistolle.